Over Regiocampus

De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Binnen de Regiocampus wordt op drie verschillende manieren samengewerkt:

Het Ondernemerspunt
Het Ondernemerspunt is dé plek waar bedrijven/instellingen, binnen en buiten de Regiocampus, nieuwe ideeën, opdrachten, onderzoeken en stages in kunnen brengen en in contact kunnen komen met partners van de Regiocampus. Er wordt multidisciplinair en multi level samengewerkt met partners, professionals, studenten en ondernemers. Het Ondernemerspunt is het startpunt voor alle nieuwe ideeën. Heeft u als bedrijf een nieuw idee? Dien deze dan in bij het Ondernemerspunt via ondernemerspunt@regiocampus.nl. Het Ondernemerspunt stimuleert een doorlopende vraagarticulatie.

Academisch lab
In het Academisch lab van de Regiocampus wordt universitair onderzoek in diverse sectoren uitgevoerd, de zogenaamde proeftuinen, in samenwerking met hbo, mbo en voortgezet onderwijs. Medewerkers van partners binnen en buiten de Regiocampus, werken vanuit het Academisch lab samen met bedrijven/ instellingen, onderzoekers en studenten.

Proeftuinen en Projecten
Voor diverse sectoren zijn programmalijnen ontwikkeld, waarin ontwikkelingen worden opgepakt door medewerkers van de deelnemende organisaties (eventueel aangevuld met studenten hbo/mbo/vo) via proeftuinen en projecten. De focus in de programmalijnen ligt op ontwikkelingen, veranderingen en toekomstige innovaties in de regio.

 

Durf jij vanuit je bedrijf of studie samen te innoveren in de regio? Doe met ons mee!

Marieke Navarro – Programmamanager Regiocampus

Kracht door samenwerking

Bij de Regiocampus staat samenwerking voorop: samen sterk in werken, leren en vernieuwen. De Regiocampus is een coöperatie waarin acht leden hun krachten bundelen. Daarnaast werkt de Regiocampus samen met meerdere organisaties; zogenoemde participanten. Hierin worden vooral gemeenten Meppel en Westerveld vertegenwoordigd. De Regiocampus staat altijd open voor organisaties met aanvullende krachten.

Regiocampus on tour Introductie

Jaarverslag 2022

Het effect van de Regiocampus en haar Ondernemerspunt is ver voorbij het gebouw aan de Werkhorst te zien en te voelen. Samen met verschillende partners, bedrijven en instellingen innoveren vereist enthousiasme en doorzettingsvermogen maar ook bereidheid om iets van het eigene los te laten. Maar loslaten lijkt hier meestal niet een vermindering van het eigene op te leveren, veel meer lijkt het effect op te treden op verschillende fronten tegelijkertijd. Ook dit jaarverslag laat weer zien wat een grootse samenwerking met een kleine eigen organisatie in staat is te betekenen voor een regio.

Bekijk het jaarverslag hier