De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren.
Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in
creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een
vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Laatste nieuws

Ondernemerspunt

Ondernemerspunt Meppel

Regiocampus Ondernemerspunt

Heeft u een opdracht, die uitgevoerd kan worden door onze studenten?
Neem dan contact op met het Ondernemerspunt!

Het Ondernemerspunt is dé plek waar instellingen en bedrijven binnen en buiten de Regiocampus nieuwe ideeën, opdrachten, onderzoeken en stages in kunnen brengen en in contact kunnen komen met Regiocampuspartners. Multidisciplinaire en multi level samenwerking met partners, professionals, studenten en ondernemers. Door studenten te laten samenwerken met bedrijven aan concrete proeftuinen/projecten wordt de binding van jong talent met de regio versterkt. Het ondernemerspunt is een initiatief van de Regiocampus.

“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit hard te werken.” 

Lisa: Student Gildeleren