14 sep 2014

Thuiszorgorganisatie De ZorgZaak uit Hoogeveen, is per 1 september jongstleden toegetreden als participant van Zorgcampus Noorderboog. De Zorgcampus, waar zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten samenwerken, is blij met de aanwinst.

De ZorgZaak staat bekend als een innovatieve onderneming. In 2009 is zij uitgeroepen tot zorgorganisatie van het jaar. Vooral op het gebied van nieuwe toepassingen van ICT in de zorg verwacht de ZorgZaak een belangrijke bijdrage te leveren. ‘ICT kan, mits goed toegepast, leiden tot besparingen. Die besparingen betekenen voor ons niet alleen verlaging van de kosten. Het betekent ook tijd voor meer. Tijd waarin we net dat beetje extra aandacht kunnen blijven geven aan de zorgvragers.’, aldus Ruud Slot, directeur van De ZorgZaak. Rond het thema E-health en domotica wil de Zorgzaak graag een voortrekkersrol vervullen binnen de Zorgcampus.

Zorgcampus Noorderboog

Zorgcombinatie Noorderboog en De Stouwe bundelen hun krachten in een netwerk met onderwijs partners: RSG Stad en Esch, Deltion College, Drenthe College, Stenden/Alfa, de Gereformeerde Hogeschool en Christelijke Hogeschool Windesheim. Ook de Gemeente Meppel, het kenniscentrum Calibris en nu de ZorgZaak participeren in het initiatief. Deze samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van excellente woon- en zorgvoorzieningen in de regio Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel en daarmee aan een positief vestigings- en werkklimaat in de regio.

Deel dit bericht