17 nov 2016

Zorgcampus Noorderboog bestaat deze week 3 jaar. In deze toch al feestelijke week kwam het bericht dat de Zorgcampus deel gaat uitmaken van de Kopgroep van het landelijke Zorgpact. Het Zorgpact is een initiatief van het Kabinet en jaagt regionale samenwerking aan tussen onderwijs, overheid en zorg. Goede voorbeelden van samenwerkingen krijgen een podium in de Kopgroep. De Zorgcampus is trots om deel uit te maken van deze Kopgroep.

Samen sterk in leren, werken en vernieuwen

Bestuursvoorzitter Peter Visch (De Stouwe) vertelt: “Als Zorgcampus zijn we al 3 jaar samen sterk in leren, werken en vernieuwen, zoals we dat zelf kort samenvatten. Niet alleen op het gebied van zorg en welzijn; we hebben ons verbreed en voeren nu opdrachten, projecten en proeftuinen uit in meerdere sectoren. Dat we gevraagd zijn om Koploper te worden is een hele eer. De kracht van onze samenwerking wordt ook op landelijk niveau gezien. Dit is een enorm compliment voor alle medewerkers van de samenwerkende partijen binnen de Zorgcampus!” Ook Ineke van der Wal, directeur Gezondheid & Welzijn bij hogeschool Windesheim, is trots op het Koploperschap: “Vanuit het onderwijs vinden we het belangrijk om de opleidingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk. Samenwerking is daarvoor cruciaal. Binnen de Zorgcampus komen alle relevante partijen samen. Dat is heel mooi!”

Kopgroep Zorgpact

Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Hiervoor is samenwerking tussen onderwijs, overheid en zorg op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact jaagt de samenwerking tussen deze partijen aan. Goede voorbeelden van samenwerkingen krijgen een podium in de Kopgroep. Koplopers wisselen kennis en ervaringen uit om van en met elkaar te leren. Op die manier hopen ze anderen te inspireren om ook tot goede samenwerking te komen.

Zorgcampus Noorderboog

De Zorgcampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest- Drenthe en Noordwest- Overijssel.

De Zorgcampus wordt gevormd door: Isala Diaconessenhuis, De Stouwe/VVT Noorderboog, het Deltion College, hogeschool Windesheim, hogeschool Viaa, Gemeente Meppel, Gemeente Steenwijkerland, RSG Stad & Esch, Drenthe College en de ZorgZaak.

Deel dit bericht