Eind 2014 is er door drie studenten van hogeschool Windesheim (opleiding Logistiek en Economie) kwalitatief onderzoek gedaan naar stagematching binnen de Zorgcampus. Zij constateerden dat de aansluiting tussen de kennisvraag (vanuit de praktijkorganisaties) en het kennisaanbod (vanuit de onderwijsinstellingen) verbeterd kan worden. Zij stelden dat de ‘gap’ vooral te maken heeft met een onjuiste afstemming, waardoor er een mindere invulling is van potentiële stageplaatsen en opdrachten. Hierdoor worden er dus kansen gemist op het gebied van kennisvergaring, enerzijds voor de praktijk en anderzijds voor de student.

Daarom is er een vervolgvraag geformuleerd: “Hoe kan het matchingsproces, tussen kennisvraag en kennisaanbod, verbeterd worden ten opzichte van de huidige situatie?” Uit onderzoek blijkt dat de situatie vraagt om een softwaresysteem dat het proces inzichtelijk maakt en ondersteunt. Romy Snoeijenbos, coördinator ontwikkelteam 1, vertelt: ‘Een matchingsysteem moet het mogelijk maken om de communicatie binnen het samenwerkingsverband van Zorgcampus Noorderboog te vergemakkelijken.’ Het bestuur van de Zorgcampus heeft op basis van het onderzoek en de aanbevelingen een werkgroep samengesteld. Die werkgroep heeft de opdracht om een businesscase te maken. Daarbij zijn opnieuw studenten betrokken. Acht studenten van de opleiding Science en Business van de Rijksuniversiteit Groningen buigen zich over de businesscase. Zij gebruiken hiervoor het bovengenoemde rapport en interviews met verschillende partijen. Ook is bij de inspiratiesessie op 7 oktober nagedacht over de ‘beren op de weg’, die meegenomen moeten worden in het proces.

Een nieuw Zorgcampusproject dus! We wachten met belangstelling de resultaten af.

Deel dit bericht