Sessie

Op donderdag 16 april 2015 organiseert Zorgcampus Noorderboog haar jaarlijkse inspiratiesessie, ditmaal bij Stad & Esch in Meppel. De bijeenkomst wordt georganiseerd voor en door professionals die verbonden zijn aan de Zorgcampus en heeft als doel om elkaar te inspireren.

Elkaar versterken

“Leerlingen van Stad & Esch verzorgen een creatieve openingsshow, gebaseerd op de Zorgcampus 2020. Het wordt een bijzondere opening, waarbij naast de Zorgcampusteams en klankbordgroepleden, ook de ouders van de betreffende leerlingen worden uitgenodigd. Stad & Esch vindt creativiteit belangrijk. Creativiteit is de kracht te verbinden wat niet te verbinden lijkt,” volgens Jasmijn Kester, directeur Stad & Esch. Na de opening vinden twee parallelsessies plaats. De ontwikkelteams binnen de Zorgcampus benutten de sessie door kennis en ervaring uit te wisselen. Programmamanager Marieke Navarro: “Door te horen waar een ander mee bezig is, leren we waar we elkaar raken en kunnen versterken. Samen kijken naar raakvlakken en kruisbestuivingen maakt ieder team sterker. Dat is de kracht van de netwerkgedachte van de Zorgcampus.”

Zorgcampus 2020

Bij de andere sessie zijn de Zorgcampusbestuurders en -klankbordgroepleden aanwezig. Samen gaan zij brainstormen over de toekomst van de Zorgcampus. Navarro: “De Zorgcampus staat en wil groeien naar de place to be voor leren, werken en vernieuwen en moet voor de regio kansen bieden voor de partners, studenten, professionals en ondernemers. We gaan samen brainstormen over de vraag waar we in 2020 willen staan en wat we moeten doen op de weg daar naartoe.”

Netwerk in Drenthe en Overijssel

Zorgcampus Noorderboog is een netwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten en kenniscentra verbindt om met de nieuwste kennis en technieken samen voldoende gekwalificeerde medewerkers op te leiden. Dit wordt afgestemd op de continu veranderende zorgvraag. De Zorgcampus richt zich op betaalbare zorg dichtbij, om ook in de toekomst mensen vitaal te houden. De Zorgcampus is een coöperatie waarin Zorgcombinatie Noorderboog, De Stouwe, Deltion College, hogeschool Windesheim en hogeschool Viaa hun krachten bundelen. De coöperatie werkt daarnaast samen met de gemeente Meppel, Drenthe College, RSG Stad & Esch, kenniscentrum Calibris en de ZorgZaak.

 

Deel dit bericht