Op woensdag 7 oktober organiseerde de Zorgcampus de inspiratiesessie ‘Op weg naar Zorgcampus 2020’. De sessie vond plaats bij hogeschool Viaa en had als doel om samen te brainstormen over de toekomst. De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door Soul Made, de studentenband van Deltion College, en werd visueel gemaakt door Kim Reuvers van Bureau voor Beeldzaken. Ook demonstreerde regionale ondernemer Michiel Zuijdwijk ‘Jaapie’, een digitaal maatje dat ouderen ondersteunt en het leven gemakkelijker en gezelliger maakt.

In ontwikkeling

De zorg is continu in ontwikkeling en daarmee ook zorg- en onderwijsinstellingen. Om een goede invulling te kunnen geven aan de ontwikkelingen, werkt de Zorgcampus met haar partnerorganisaties aan diverse thema’s. Tijdens de inspiratiesessie op 7 oktober stonden vier onderwerpen centraal: matching bij stages en onderzoeksvragen, leven lang leren, mensgerichte zorg en de toepassing van techniek in de zorg. Bij het laatste onderwerp werd ook ‘Jaapie’ gedemonstreerd, een zorginnovatie-systeem ontwikkeld door regionale ondernemer Michiel Zuijdwijk. Het digitale maatje ondersteunt ouderen en maakt het leven gemakkelijker en gezelliger. Bijvoorbeeld door te ondersteunen bij het contact met familie en hulpverleners, bij het revalideren, bij het controleren van de gezondheid (bijvoorbeeld bloeddruk en hartslag) en bij vermaak zoals spelletjes doen en foto’s en filmpjes te bekijken. Tijdens de inspiratiesessie kwam naar voren dat het goed zou zijn om jong en oud te koppelen om het gebruik van techniek in de zorg te bevorderen. Samen kunnen zij ook ambassadeur zijn voor andere ouderen. Zo kan de implementatie van Jaapie bijvoorbeeld verzorgd worden door studenten.

Krachtig samenwerken

Robertha Langenberg, directeur Academie Health Care bij hogeschool Viaa, vertelt: “De inspiratiesessies met de Zorgcampuspartners zijn altijd interessant, omdat je samen met de andere professionals nieuwe mogelijkheden ziet voor de toekomst. Alle organisaties hebben weer andere kennis en ervaringen en het uitwisselen daarvan is waardevol. Zo hebben we bijvoorbeeld nagedacht over de invloed van veranderingen in de zorg op het onderwijs en de huidige zorgprofessionals. Nu de zorgopleidingen aangepast worden aan de ontwikkelingen in de zorg, is het belangrijk dat ook zittende medewerkers worden meegenomen in dergelijke ontwikkelingen en het levenslang leren. Daarvoor is een juiste wisselwerking nodig tussen opleidingen en zorginstellingen.”

Bekijk ook de visuele samenvatting van de inspiratiesessie, gemaakt door Kim Reuvers:

Inspiratiesessie

 

Deel dit bericht