01 sep 2015

Zorgcampus Noorderboog lanceert dinsdag 1 september 2015 een nieuwe website. www.zorgcampusnoorderboog.nl biedt onder meer ruimte voor informatie over de projecten en de overkoepelende thema’s. Ook is op de site het laatste nieuws te vinden.

Vernieuwing

De Zorgcampus is officieel van start gegaan in november 2013. Sindsdien maakte de coöperatie in haar communicatie gebruik van een webpagina van Zorgcombinatie Noorderboog. Dit jaar is echter gewerkt aan een eigen, nieuwe website, die nog beter ingezet kan worden om interne en externe doelgroepen te informeren. Programmamanager Marieke Navarro: “We zijn erg tevreden met de website. Het is fijn dat we nu online goed kunnen laten zien wat de Zorgcampus is en waar ze aan werkt.”

Netwerk

Zorgcampus Noorderboog is een netwerk dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt. Door krachten te bundelen wordt er onder meer gewerkt aan innovatie en doelmatigheid in de zorg , maar ook aan een kwalitatief en kwantitatief goede instroom van medewerkers. Ook werkt de Zorgcampus aan langere vitaliteit en zelfredzaamheid voor ouderen en aan een intensieve samenwerking binnen de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. De Zorgcampus gaat zich richten op meerdere sectoren, om te kunnen groeien naar een mulitlevel- en multidisciplinaire campus.

De Zorgcampus bestaat uit de leden: Deltion College, Zorgcombinatie Noorderboog, Windesheim, Viaa, De Stouwe en Isala Diaconessenhuis. Daarnaast werkt ze samen met de gemeente Meppel, RSG Stad & Esch, Drenthe College, kenniscentrum Calibris en de ZorgZaak.

Deel dit bericht