15 okt 2020

Op 21 september jongstleden is het pilot-onderzoek van ‘de club van de gezonde eters’ gestart. Doel van dit onderzoek is om ouderen die zelfstandig thuis wonen meer bewust te maken van het belang van gezond eten en drinken en op weg te helpen om gezondere keuzes te maken in hun dagelijkse eet- en drinkpatroon. Gezond eten en drinken kan helpen om de vitaliteit van ouderen te verbeteren!

In dit project draait het om ouderen die huishoudelijke ondersteuning krijgen vanuit het sociaal domein. Huishoudelijk medewerkers van Zorgzaak en PGVZ krijgen een training van Wageningen University & Research, waarin ze leren wat gezond eten en drinken voor ouderen inhoud, waarom het belangrijk is en hoe ze met de oudere cliënten hiermee aan de slag kunnen gaan binnen hun huidige taken. De communicatiematerialen van de Schijf van Vijf worden hierbij gebruikt ter ondersteuning.

Het pilot-onderzoek duurt 8 weken en wordt uitgevoerd in de gemeentes Meppel, Steenwijkerland en Westerveld. In totaal zijn er 5 huishoudelijk medewerkers getraind en zij bedienen 8 cliënten die deelnemen aan dit project. Binnen dit pilot onderzoek ligt de nadruk op het optimaliseren van de training en de materialen.

“Gedurende de onderzoeksperiode vullen de ouderen en de huishoudelijke medewerkers een aantal keren vragenlijsten in en worden er interviews gedaan om na te gaan wat de effecten zijn en wat er anders of beter kan. Volgend jaar kunnen we ‘ de club van de gezonde eters’ verder uitrollen,” aldus Esmée Doets van Wageningen University & Research.

Op 9 en 18 september vonden de eerste twee trainingssessies plaats in het Auditorium van de Regiocampus in Meppel. Daarna zijn de huishoudelijk medewerkers aan de slag gegaan in de praktijk. Op 7 oktober was de terugkomdag waarop de medewerkers hun ervaringen konden uitwisselen en vragen en moeilijke situaties werden besproken. De huishoudelijke hulpverleners waren erg enthousiast over de trainingen en gaven aan zich hierdoor ook beter bewust te zijn van hun eigen voedingspatroon. De cliënten die zij van advies voorzien zijn ook erg enthousiast over de voedingsadviezen. Uitdagingen die zich voordeden tijdens de begeleiding van cliënten werden op een interactieve manier in de groep besproken en op creatieve manier opgelost. De trainingen zijn succesvol verlopen en worden mogelijk vervolgd, tijdens de grotere studie die na deze pilot volgt.

Dit onderzoek is onderdeel van de PPS ‘Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca’. Het project ontving financiële steun via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De PPS is een samenwerking tussen diverse kennisinstellingen als de Wageningen Universiteit en Research Centrum, het Louis Bolk Instituut en Stenden Hotel Management School en deelnemende partijen waaronder de Regiocampus.

Deel dit bericht