Een aantal partners van Zorgcampus Noorderboog neemt deel aan de samenwerking ‘Regionomie’ van de Rabobank, waarin onder meer onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van een ‘virtueel dorpsplein’. Afgelopen week lichtten studenten van Zorgcampuspartner Windesheim hun onderzoek toe aan bewoners van Nijeveen.

Regionomie

Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland gelooft in de kracht van de regio en wil de regio graag stimuleren. Daarom is de bank samen met bedrijven en organisaties het project Regionomie gestart. Binnen Regionomie werken vier teams aan positieve ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderwijs, ondernemerschap, toerisme & recreatie. Zorgcampus Noorderboog neemt met meerdere partners deel aan Regionomie, team zorg. Het team ziet in de regio Meppel kansen voor meer digitale ondersteuning, waaronder een ‘virtueel dorpsplein’.

Virtueel dorpsplein

In de regio Meppel is een aantal gebieden waar de bewoners graag meer sociale binding of saamhorigheid willen ervaren. Hiervoor zijn fysieke ontmoetingen nodig, maar er zijn ook digitale hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden. Een virtueel dorpsplein kan onder andere bewoners, voorzieningen, (zorg)organisaties, winkels en kerken met elkaar verbinden. Het doel ervan is om inwoners op een eenvoudige manier inzicht te geven in de mogelijkheden van de regio. Om inzicht te krijgen in de behoeften van de bewoners en de mogelijkheden van een virtueel dorpsplein, verzorgden studenten van hogeschool Windesheim een onderzoek in Nijeveen, waar de sociale binding heel sterk is. Hierbij bundelden zij hun krachten met de werkgroep zorg van dorpsvereniging Nijeveen. Met dank aan het enthousiasme van Casper Veen en Gea Veeloo van dorpsvereniging Nijeveen werd het een succesvol project.

Nijemaatje

Donderdagavond vond de bijeenkomst over het virtueel dorpsplein plaats bij De Schalle. Na de plenaire introductie door Marieke Navarro, programmamanager van de Zorgcampus, en Gea Veeloo, bestuurslid dorpsvereniging Nijeveen, volgde een workshop door de studenten van Windesheim. De bezoekers gaven een positief oordeel over het virtuele dorpsplein en hebben ook aandachtspunten benoemd, die input vormen voor het vervolg van het onderzoek. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat de portal klantvriendelijk, informatief en vooral uitnodigend moet zijn. “Deze avond heeft een mooi concreet beeld opgeleverd van hoe het virtuele dorpsplein in Nijeveen eruit kan komen te zien. Er hebben zich zelfs al mensen aangemeld om samen met de werkgroep zorg een begin te maken en het beheer van de portal te willen doen. Het leukste is dat er ook al een idee voor een naam is: Nijemaatje. Kortom, vanuit deze opbrengsten kan Nijeveen enthousiast aan de slag.”, vertelt Gea Veeloo, bestuurslid dorpsvereniging Nijeveen.

Zorgcampus Noorderboog

De Zorgcampus, één van de deelnemers aan Regionomie, is een netwerk dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt. Door krachten te bundelen wordt er onder meer gewerkt aan innovatie en doelmatigheid in de zorg, maar ook aan een kwalitatief en kwantitatief goede instroom van medewerkers. Ook werkt Zorgcampus Noorderboog aan vitaliteit en zelfredzaamheid voor ouderen en aan een intensieve samenwerking binnen de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. De Zorgcampus gaat zich richten op meerdere sectoren en (onderwijs)niveaus, onder meer via het ‘Ondernemerspunt’. De Zorgcampus bestaat uit de leden: Isala Diaconessenhuis, De Stouwe / VVT Noorderboog, Deltion College, Hogeschool Viaa en Christelijke Hogeschool Windesheim. Daarnaast werkt ze samen met de gemeente Meppel, RSG Stad & Esch, Drenthe College en de ZorgZaak.

Foto1 Foto2

Foto3 Foto5

Deel dit bericht