Silvester Koehoorn, regiodirecteur van Drenthe College Meppel, is benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de Regiocampus. Hij volgt Huub Rommers op, die in september van dit jaar zijn functie als bestuursvoorzitter heeft neergelegd.

De Regiocampus is een samenwerkingsverband van twaalf partners op het snijvlak van leren, werken en innoveren. Silvester Koehoorn is sinds 1 juni werkzaam als regiodirecteur van Drenthe College, maar is ook in zijn vorige werkkring altijd een voorvechter geweest in de samenwerking tussen de drie o’s; ondernemer, overheid en onderwijs. Deze samenwerking maakt Silvester enthousiast om bij te mogen dragen aan het functioneren en de ontwikkeling van de Regiocampus. “Leren gaat over onderzoeken, over proberen en samenwerken. Leren vereist samenwerking en ontmoeting tussen studenten en professionals. Juist in de Regiocampus krijgt deze maatschappelijke uitdaging vorm in een netwerk van instellingen, bedrijven, overheid en onderwijs. Voldoende reden om hier aan bij te willen dragen!” vertelt Silvester.

Start van het schooljaar
Deze week is het nieuwe Regiocampusjaar weer gestart. Medewerkers pakken diverse proeftuinen en projecten op, zoals de ontwikkeling van de Woonacademie in Frederiksoord en het Meppellab, dat zich richt op sociale vraagstukken in de gemeente Meppel. In Steenwijkerland worden activiteiten voor een dementievriendelijk Steenwijkerland opgepakt. Daarnaast gaan in het Ondernemerspunt aan de Werkhorst, studenten ook weer volop aan de slag met verschillende projecten en evenementen voor ondernemers en instellingen uit alle sectoren.

Deel dit bericht