Bewoners van het Wijkplatform Oosterboer Ezinge (Meppel) werken samen met het Wijklab van Zorgcampus Noorderboog. De studenten van het Wijklab helpen mee aan het gemeenschappelijke doel: de verbinding tussen inwoners van de wijk versterken.

Verbinding

Kleine initiatieven, op straat- of buurtniveau, zijn belangrijk om verbinding tussen inwoners te leggen. Het Wijkplatform speelt hierin een belangrijke rol. “Lopende burgerinitiatieven zijn lastig te vinden, doordat veel niet zichtbaar is of als zodanig herkend wordt”, aldus de studenten van het Wijklab. “Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt; er zijn buurtbarbecues, straatfeesten en app-groepen om samen honden uit te laten. En mensen komen bijeen voor acties om de leefbaarheid van hun straat te vergroten. Het is goed om in kaart te brengen wat er in een wijk gebeurt en wat nu precies zorgt voor verbinding. Het gemeenschappelijke belang om de leefbaarheid van de straat te vergroten, in samenhang met het hebben van kleine kinderen, lijkt vooral verbindend te werken.”

Activiteiten organiseren

De studenten gaan de bewoners van het Wijkplatform helpen bij het opzetten van een structuur, waarin burgers laagdrempelig en met ondersteuning activiteiten kunnen organiseren. Hopelijk leidt dit tot mooie succesverhalen rond het tot stand komen van verbindingen en samenredzaamheid. Bijvoorbeeld als bij het project Schuif Aan, waarbij buurtbewoners elkaar actief helpen bij vragen.

 

Foto: Wijkplatform Oosterboer Ezinge

 

Deel dit bericht