12 apr 2018
Ondernemerspunt

Burgerinitiatieven beter ondersteunen en onderlinge verbondenheid in een wijk vergroten; die onderwerpen waren het startpunt van een praktijkonderzoek van de Regiocampus voor de gemeente Meppel. Studenten van de aangesloten onderwijsinstellingen deden onderzoek in de wijk Oosterboer/Ezinge. Het resultaat is een handreiking voor de gemeente, die helpt om onderlinge verbondenheid tussen inwoners te vergroten. Ook is uit de samenwerking het ‘MeppelLab’ tot stand gekomen.

Sinds de invoering van de Wmo-wetgeving wordt van burgers gevraagd elkaar meer te helpen en minder snel een beroep te doen op hulp. Om die ‘samenredzaamheid’ in de wijken te vergroten is het belangrijk dat de gemeente burgerinitiatieven stimuleert en faciliteert. De handreiking die voortkomt uit het onderzoek, helpt de gemeente om de ondersteuning van burgerinitiatieven beter en efficiënter te maken. Daarbij hebben organisaties die al in de wijk werken, bijvoorbeeld het Wijkplatform, een belangrijke rol.

Wisselwerking

Het praktijkonderzoek werd uitgevoerd door studenten van hogeschool Windesheim, hogeschool Viaa en het Deltion College, onder leiding van Franka Bakker van het lectoraat Innoveren met ouderen (hogeschool Windesheim), in samenwerking met het Wijkplatform Oosterboer/Ezinge. Het platform is dé spil tussen inwoners en de gemeente. Erik Roelofs, voorzitter van het wijkplatform: “De studenten kwamen op basis van hun interviews, buurtinitiatieven en wijkanalyse met goede aanbevelingen om tot meer verbinding in de wijk te komen. Eén van de groepen richtte zich op onderzoek naar de bekendheid van ons wijkplatform en gaf goede adviezen op het gebied van social mediastrategie.” Voor de studenten was het onderzoek een leerzame ervaring. Eén van de studenten vertelt: “Samen met een medestudent gingen we van deur tot deur met de vraag welke burgerinitiatieven er zijn. De onderzoeksresultaten bespraken we dan binnen het Wijklab. Ik heb hier veel geleerd door niet binnen de kaders te denken en dat is anders dan bij mijn opleiding Verpleegkunde, waar je te maken hebt met protocollen.”

MeppelLab

Sinds twee jaar bestaat in Oosterboer/Ezinge het WijkLab, een platform met burgers, wijkprofessionals, de gemeente, studenten en onderzoekers. In het WijkLab worden sociale vraagstukken opgepakt en experimenten uitgevoerd. Het onderzoek heeft geleid tot een breder lab: het Meppellab. Op deze plek worden vanuit de gemeente Meppel allerlei sociale vraagstukken neergelegd. Die vraagstukken worden vervolgens opgepakt door de Regiocampuspartners. Wethouder Gert Stam: “We zien in het MeppelLab de meerwaarde van het netwerk binnen de Regiocampus. Meerjarig praktijkonderzoek zorgt voor een geweldige houvast om in dit geval het wijk- en dorpsgericht werken beter te faciliteren.”

Deel dit bericht