MEPPEL – De organisatie van de Open Bedrijvendag Meppel werkt dit jaar nauw samen met het Ondernemerspunt van de Regiocampus. Ruim honderd studenten werken in de voorbereiding en op de dag zelf mee. Om te zorgen dat leerlingen een goed beeld krijgen van beroepen en bedrijven, is het van belang dat de bedrijven veel leerlingen aantrekken om bij hen een kijkje te komen nemen.

Het bezoeken van de Open Bedrijvendag kan de leerlingen helpen om een beeld van een bedrijf en het beroep te vormen. Zij doen vaak nieuwe ideeën op of komen erachter wat ze later juist niet willen doen. In het Ondernemerspunt van de Regiocampus werken verschillende niveaus studenten samen aan opdrachten. Eén van de opdrachten is de voorbereiding en uitvoering van de Open Bedrijvendag. Mbo-studenten bezoeken basisscholen en voortgezet onderwijsinstellingen om leerlingen enthousiast te maken voor het bezoeken van de Open Bedrijvendag in Meppel. Ook werken op de dag zelf ruim 100 Mbo- studenten als gastheer of gastvrouw bij de bedrijven mee.

Klassen studenten naar Meppel

De Regiocampus staat aan het begin van een bijzonder schooljaar. Dat de Regiocampus dé fysieke leer- en werkplek is voor studenten in de regio wordt steeds meer zichtbaar. Vorig schooljaar was de groei naar 500 studenten al enorm. “Naast de Meppeler scholen Stad & Esch en Drenthe College, komen er ook klassen studenten vanuit het Deltion College en de hogescholen Windesheim en Viaa uit Zwolle naar Meppel om samen vanuit het Ondernemerspunt te werken aan opdrachten. Dit gaat van evenementen organisatie, acties voor eenzame ouderen en retailonderzoek tot het opzetten van een facilitair leerbedrijf voor het pand aan de Werkhorst, waar de Regiocampus en het Ondernemerspunt in gevestigd zijn.”, vertelt de bestuurder van de Regiocampus en directeur van hogeschool Windesheim, Ineke van der Wal.

Projecten en onderzoek

Naast de activiteiten van het Ondernemerspunt zijn alle brainstormsessies voor nieuwe projecten van de deelnemende partners in de Regiocampus ook weer opgestart. Wat dit jaar erg van belang is in de zorgsector, is bijvoorbeeld de koppeling van zorg en techniek. Hoe integreren we technische toepassingen zo in werk- en leer processen, zodat het een standaard onderdeel is van het werkproces. Het voeding onderzoek in samenwerking met Universiteit Wageningen gaat dit schooljaar van start met focusgroepen van professionals en inwoners om inzicht te krijgen in de voedingspatronen van verschillende doelgroepen en de effecten hiervan op de gezondheid.

Jubileumeditie Business4students

Dit schooljaar vindt ook het lustrum van de Business4students plaats. In dit event worden ondernemende studenten gekoppeld aan ervaren ondernemers met als doel ondernemerschap te stimuleren. Business4students is een initiatief van de Huiswerkschool Meppel en de Regiocampus. Martin Schoonheim, voorzitter bedrijvensociëteit A37 en presentator van Business4students, onderstreept het belang van werken met jongeren en het stimuleren van ondernemerschap. In de week van het festival van geluk zal Martin Schoonheim tijdens de Businesslunch op 8 oktober bij het Ondernemerspunt hierover in gesprek gaan met ondernemers. De Businesslunch wordt samen met alle ondernemersverenigingen georganiseerd. Alle ondernemers zijn welkom op deze interactieve business lunch (aanmelding via www.festivalvangeluk.nl).

Deel dit bericht