De Regiocampus heeft deze maand zijn verslag over schooljaar 2018-2019 gepresenteerd; het schetst een beeld van een jaar waarin veel positieve ontwikkeling hebben plaatsgevonden. Zo is het aantal studenten, dat gewerkt heeft voor regionale bedrijven en instellingen verdrievoudigd van 160 naar 500 studenten. Daarnaast is er universitair onderzoek naar de regio gehaald in het Academisch lab en zijn in samenwerking met diverse partners meerdere onderzoeken uitgevoerd.

Retail Living Lab gestart in Meppel
Het aantal studenten, dat in het Ondernemerspunt aan de Werkhorst gewerkt heeft is verdrievoudigd van 160 naar 500. De opdrachten van de bedrijven zijn complexer geworden en zijn door studenten van verschillende opleidingsniveaus tegelijk uitgevoerd. Voorbeelden van opdrachten; Meppel aan Zee, Open bedrijvendag 2019, Onderzoek AED’s, activiteiten in Reestoord en het Anker. “Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een nieuwe proeftuin in de sector retail. Hiervoor zijn we gestart met een retail living lab in Meppel. Dit is onderdeel van een landelijk project waarin onderwijs, retail en gemeente Meppel samenwerken in een onderzoek gericht op gastvrijheid”, zegt Silvester Koehoorn, regiodirecteur Drenthe College en voorzitter Regiocampus.

Academisch lab
In 2018 is het Academisch lab van start gegaan. Daar wordt universitair onderzoek in diverse sectoren uitgevoerd in samenwerking met de regionale HBO-MBO-VO instellingen. “De Regiocampus partners willen zich gezamenlijk meer profileren als aantrekkelijke regio voor universitair onderzoek. We hebben immers prachtige werkgevers, waar studenten aan interessante onderzoeksvraagstukken kunnen werken”, vertelt Ineke van der Wal, directeur van Windesheim en penningmeester Regiocampus. Er is net een onderzoek van start gegaan in samenwerking met de universiteit van Wageningen om ouderen te stimuleren om tot een gezonde voedselkeuze te komen.

Proeftuinen en projecten
In de sector Zorg en Welzijn zijn diverse projecten en proeftuinen uitgevoerd. In het gilde, een mbo-opleidingstraject waarbij het leren volledig in de praktijk plaatsvindt is de zesde groep leerlingen gestart. In het Meppellab zijn meerdere (complexe) vraagstukken gericht op actief burgerschap opgepakt en mantelzorg behoeften zijn in kaart gebracht. In de gemeente Steenwijkerland heeft een onderzoek plaatsgevonden over dementie. Voor de Rabobank is er een onderzoek naar de bekendheid van het platform ‘ikwoonleefzorg’. Ook is er een app en spel ontwikkeld, die wijkverpleegkundigen ondersteunt om e-health en domotica toepassingen te gebruiken in hun werk.

Nieuwe opleiding
Afgelopen jaar heeft de Zorggroep Noorderboog samen met Drenthe College en Deltion College een praktijkleerroute ontwikkeld voor het diploma Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg (medewerker stroomt uit met twee diploma’s) niveau 3. Het betreft een combinatie van (zij)instromers van buiten de organisatie met en zonder zorgachtergrond en doorstroming van Noorderboog medewerkers van niveau 2 naar niveau 3. In deze leerroute vindt het onderwijs geheel plaats in de praktijk, waarbij de leerling een grote mate van eigen regie heeft op zijn/haar leertempo en de snelheid waarin hij/zij de opleiding kan afronden. Vanaf juli zullen maar liefst 56 leerlingen starten verdeeld over vier locaties in Meppel en Steenwijk.

Deel dit bericht