27 feb 2017

De cliënt als regisseur van zijn eigen gezondheid; een situatie die we in de zorg steeds meer willen en moeten creëren. De werkgroep Sterk werk-leerklimaat zet zich in voor een werkomgeving waarin bewustzijn en reflectie op dit thema de standaard is. Studenten Ilona Klingenberg en Melissa van Apeldoorn deden bij Zorggroep Noorderboog een onderzoeksopdracht voor Sterk werk-leerklimaat en presenteerden afgelopen maand de resultaten.

Het onderzoek van de studenten was een vervolg op het onderzoek dat eerder plaatsvond naar de competenties die nodig zijn om de regie van de cliënt optimaal te ondersteunen. Een aanbeveling uit dat onderzoek was om te beginnen met communicatie. Vanuit dit vertrekpunt zijn Ilona en Melissa aan de slag te gaan. De twee Windesheimstudenten deden het onderzoek in het kader van de minor Zorginnovatie.

De studenten liepen mee in de praktijk, gingen in gesprek met medewerkers en deden literatuuronderzoek. Op basis daarvan stelden ze een aantal interventies voor. Het medewerkersteam koos uiteindelijk voor het idee om een levensboek of herinneringsdoos voor de cliënt te maken. Een levensboek of herinneringsdoos geeft de belangrijkste informatie over het verleden en heden en de eigenheid van een cliënt. Je leert hem hierdoor beter kennen.

Carla Klompé, Zorggroep Noorderboog, gaf aan zeer tevreden te zijn met de uitkomsten van het onderzoek. Ook omdat de medewerkers zichtbaar zijn gaan nadenken over de informatie die Ilona en Melissa hebben aangereikt over het versterken van de eigen regie van de cliënt. De studenten geven op hun beurt aan veel geleerd te hebben over hoe je anderen kunt meenemen in je onderzoek en over samenwerken.

Deel dit bericht