20 jul 2018
Vitaliteitscampus Frederiksoord In 2019 zijn de wensen en mogelijkheden in kaart gebracht voor de vitaliteitscampus. Die heeft geleid tot drie activiteiten: Aanbod vitaliteitsprogramma’s op de thema's: gezonde voeding, bewegen en mentaal welbevinden middels voorlichting, training en begeleiding programma's aanbieden voor diverse doelgroepen, waaronder de senioren. Experimenteren, onderzoek, innovatie en voorlichting vitaliteit. Door het aanbieden van [...]