19 apr 2021

Tijdelijk wonen is een nieuwe woonvorm in de maatschappij, een aanvulling op het huidige woningaanbod. Het bevordert doorstroming en maakt een dynamischere woningmarkt. Sneller huisvesten van urgente doelgroepen is een van de 4 prioriteiten in het volkshuisvestelijk beleid van de Rijksoverheid. Het doel van deze proeftuin is om woonruimte te creëren voor deze groep. Iedereen […]