08 jun 2015
E-Health

Proeftuin E-health in de wijk In de proeftuin ‘E-health in de wijk’ wordt gekeken naar de ontwikkeling van een eenvoudig te bedienen hulpmiddel (bijvoorbeeld een app), waarmee wijkverpleegkundigen eenvoudig informatie over e-healthtoepassingen kunnen vinden. Dit hulpmiddel kan ondersteunend zijn bij klinisch redeneren (dat wat je ziet koppelen aan medische kennis) en bij het inzetten van […]