Beschrijving project

Binnen de werkgroep Zorg & Techniek wordt veel opgepakt.

Zoals:

  • Integreren van techniek in de BBL VIG opleiding
  • Themaweek ‘Aan de slag met zorg en techniek
  • Onderzoek ‘Digivaardig in de Noorderboog’
  • Onderzoek ‘Van beeldbellen naar beeldzorg’

Komende periode lopen er een aantal projecten door en zijn er een aantal nieuwe projecten. Ook worden er opdrachten uitgevoerd in de leercommunity.

De focus van de werkgroep zorg en techniek was vooral de (toekomstige) professional in zorg en welzijn. Om bij te dragen aan de bredere doelstelling van de Regiocampus en om aanvullend te zijn aan de TZA’s, zal deze werkgroep zich vanaf heden meer richten op de eindgebruiker in combinatie met het doen van opdrachten voor TZA IJssel-Vecht en TZA Drenthe.

Hierdoor wordt de focus verplaatst naar de burgers (al dan niet zelfstandig wonend, als cliënt in verpleeghuis of patiënt in ziekenhuis) die nu en in de toekomst meer te maken zullen krijgen met technologie in de zorg.

Het verbreden van de focus van de werkgroep maakt dat er nieuwe onderzoeksvragen ontstaan die interessant zijn voor alle opleidingsniveaus.

Deel dit bericht