Sterk werkklimaat

Beschrijving project

Sterk werk-leerklimaat

De werkgroep Sterk werk-leerklimaat zet zich in voor een omgeving waarin de cliënt steeds meer de regisseur van zijn eigen gezondheid wordt. Het onderzoek laat zorgmedewerkers kijken naar hun gedrag en op welke manier dit wel of niet bijdraagt aan de eigen regie van de cliënt. De medewerkers reflecteren op hun eigen handelen en dat van hun collega’s. Het onderzoek vindt plaats bij Zorggroep Noorderboog. De doelgroep is dementerenden; samen met de vrijwilliger, mantelzorger en medewerker. Eén van de resultaten is een ontwikkelde herinneringsdoos als instrument om eigen regie te versterken. Na afloop van het traject kan benoemd worden welke factoren stimulerend of remmend werken op een zogenoemd ‘sterk werk-leerklimaat’. Er is gebleken dat de student een katalysator is van het leren in het team. Het idee voor het vervolg is om een groep studenten te verbinden aan de teamcoach, om zo de teams te ondersteunen bij hun ontwikkelvragen. Studenten kunnen elkaar opvolgen en wordt er continue geleerd.

In schooljaar 2017/2018 is een plan ontwikkeld om de waardevolle bijdrage van studenten aan het leerklimaat in de organisatie te borgen. In september 2019 start een nieuwe groep studenten.

 

Deel dit bericht

Bekijk ook:

E-health in de wijk

Bekijk project
Doorlopende leerlijnen

Proeftuin Ketenaanpak ouderen

Bekijk project