Beschrijving project

Wijkleerbedrijf Helpende Handen

Binnen het wijkleerbedrijf Helpende Handen ondersteunen studenten inwoners van Meppel bij het doen van boodschappen, gezellig wandelen met oudere bewoners, spelletjes doen, gewoon een kopje koffie en een kletspraatje, samen koken of bakken, helpen bij de organisatie en uitvoering van een kinderfeestje, taalmaatje zijn, scholen/kinderopvangcentra/BSO ondersteunen bij schoonmaakwerkzaamheden, sport- en spelactiviteiten etc. Alle inwoners van Meppel kunnen, na een intake, kosteloos een beroep doen op de ondersteuning van Helpende Handen.

Met veel enthousiasme hebben studenten van niveau 2 Dienstverlening van het Deltion College uit Zwolle afgelopen maanden een langzaam begin gemaakt met activiteiten, na een moeizame start aan het begin van het jaar als gevolg van Corona. Het virus zorgde organisaties en bewoners liever geen risico namen en hun deuren gesloten hielden voor de studenten. Ondanks dat studenten stonden te popelen om aan de slag te gaan, hebben ze helaas weinig ondersteuning kunnen bieden.

Wijkleerbedrijf Helpende handen werkt nauw samen met Welzijn Mensenwerk in Meppel en ook  met andere projecten op het gebied van samenredzaamheid, zoals het Living Lab van Windesheim. In het project “De frisse lach”, opgestart door studenten van Windesheim, werden studenten bijvoorbeeld wandelmaatjes van ouderen in de wijk Koedijkslanden.

We hopen dat we na de zomervakantie op de dinsdagen en vrijdagen volop aan de slag kunnen en door onze hulp een positieve bijdrage kunnen leveren op het welzijn van inwoners.

Deel dit bericht