Beschrijving project

Project de Club van Gezonde Eters

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen en in de eigen omgeving blijven is voor veel mensen een grote wens. Het onderhouden van een gezonde levensstijl is hierbij van groot belang. Naast dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan het welzijn van ieder mens, leidt het op langere termijn ook tot minder belasting van de intensievere zorg. In dit project werken vanuit de Regiocampus de drie gemeenten samen met de betrokken thuiszorginstellingen, Wageningen University Research en studenten van de Hogescholen Windesheim en Viaa.

Een aantal huishoudelijk medewerkers en cliënten van de Zorgzaak en PGVZ in Gemeente Westerveld, Steenwijkerland en Meppel doen vanaf mei mee aan een onderzoek over gezonde voeding. In een periode van 24 weken gaan 55+ers samen met hun huishoudelijk medewerker aan de slag met gezond eten en drinken. De ervaringen die alle deelnemers opdoen, wordt door  Wageningen University Research en de betrokken partners gebruikt om te onderzoeken hoe een gezonde leefstijl op deze manier bevorderd kan worden.

Het onderzoek (interventie) bestaat uit verschillende fasen. Op 7 en 11 mei vonden de eerste twee trainingssessies plaats in het Auditorium van de Regiocampus in Meppel. Daarna zijn de huishoudelijk medewerkers aan de slag gegaan in de praktijk. Gedurende de onderzoeksperiode vullen de huishoudelijke medewerkers en de cliënten een aantal keren vragenlijsten in om na te gaan wat de effecten van het onderzoek zijn. A.s. 7 juli komen de huishoudelijk medewerkers terug voor de derde training waarbij zij hun praktijkervaringen kunnen uitwisselen en bespreken. Het onderzoek wordt afgerond met een evaluatie om inzicht te krijgen in de waardering van de interventie.

Naast bovengenoemde effectiviteitstudie, wordt er landelijk een vragenlijst uitgezet onder huishoudelijk medewerkers, begeleiders en verzorgenden van verschillende thuiszorgorganisaties. Het doel van deze vragenlijst is om belemmerende en bevorderende factoren voor eventuele implementatie van de interventie in kaart te brengen.

Deel dit bericht