Beschrijving project

Woonacademie De Groene Draadstede

De Woonacademie is een nieuwe proeftuin, die in de nazomer van 2018 is gestart. Deze proeftuin is een plek waar leven, wonen, werken, leren, zorg en omzien naar elkaar, samenkomt (zelfredzaamheid). Het is gebaseerd op het geloof in een inclusieve samenleving, die is verbonden met de natuurlijke omgeving en de inwoner. De proeftuin is kleinschalig, dichtbij en open. De Woonacademie is een huis waar leren en experimenten centraal staat. Het is van waarde voor het hier en nu en geeft richting aan de samenleving van overmorgen. Daarbij zorgt het voor een kanteling in denken, organiseren en doen in het sociaal domein, dat het op gang brengt.

Mensen samen brengen
Het doel van de proeftuin is om mensen samen te brengen die op dit moment specifieke zorg en aandacht nodig hebben en die op een andere manier weer hulp kunnen aanbieden. Hierdoor kunnen ze een zelfstandig bestaan opbouwen. Daarnaast wil de proeftuin mensen en organisaties uit de naaste omgeving betrekken, die ook iets willen betekenen voor de ander vanuit een inclusieve samenleving.

Ruud Slot – directeur de Zorgzaak

Deel dit bericht