Beschrijving project

Vitaliteitscampus Frederiksoord

Vitaliteitscampus FrederiksoordIn 2019 zijn de wensen en mogelijkheden in kaart gebracht voor de vitaliteitscampus. Die heeft geleid tot drie activiteiten:

  1. Aanbod vitaliteitsprogramma’s op de thema’s: gezonde voeding, bewegen en mentaal welbevinden middels voorlichting, training en begeleiding programma’s aanbieden voor diverse doelgroepen, waaronder de senioren.
  2. Experimenteren, onderzoek, innovatie en voorlichting vitaliteit. Door het aanbieden van programma’s op de genoemde thema’s ontstaat ook de mogelijkheid om te leren, experimenteren, het doen van onderzoek, innoveren en kennis te delen.
  3. Vormen van specifieke zorg, bijvoorbeeld respijtzorg. Inmiddels is er bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een bestemmingsplanwijziging om meer verblijfsaccommodaties te kunnen realiseren waardoor meerdaagse arrangementen, symposia en andere programma’s voor bovengenoemd aanbod gerealiseerd kunnen worden.

Begin 2019 is de ‘24-uur van Frederiksoord’ georganiseerd door de partners in samenwerking met studenten. Intussen hebben verschillende groepen studenten gewerkt aan diverse opdrachten. Studenten van de opleiding commerciële economie van Hogeschool Windesheim hebben o.a. gewerkt aan een businessmodel voor een preventie- en herstelprogramma voor mensen met burn-out klachten.

In het tweede halfjaar zijn studenten verpleegkunde van Hogeschool Viaa doorgegaan op de inhoud van deze programma’s. Leerlingen vo doen onderzoek voor hun profielwerkstuk ‘Bouwen onder Glas’; dat mogelijkheden biedt voor het bouwen in een kas. Social work studenten van het Deltion College zijn aan de slag gegaan met mogelijkheden voor dag¬besteding voor partijen in de regio en dagprogramma’s, waarin studenten met ouderen samen activiteiten kunnen doen.

De betrokken docenten overwegen teambuildingsactiviteiten in Frederiksoord te ontwikkelen voor bijvoorbeeld nieuwe studenten. Tot slot zijn HR-medewerkers van de partners van de Regiocampus betrokken bij het ontwikkelen van programma’s voor medewerkers in de tuinen (preventie, vitaliteit, re-integratie etc.).

Uitkomsten 24 uur Groene Draadstede, nu vitaliteitscampus

Ruud Slot – directeur de Zorgzaak

“Anders denken, maar vooral samen anders doen is de sleutel tot succes”

Deel dit bericht