Beschrijving project

Om nu en in de toekomst gezond en vitaal te blijven, is insteken op preventie en leefstijl essentieel. Een ongezonde leefstijl (roken, drinken, slechte voeding en beperkt bewegen) is namelijk de grootste oorzaak van ziekte en aandoeningen, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, kanker en dementie. Onderzoek heeft aangetoond dat preventie, door middel van leefstijlinterventies, een belangrijke invloed heeft op ervaren gezondheid en ziekte (Ministerie volksgezondheid, welzijn en sport, 2018).

Ondanks de toegenomen aandacht voor preventie blijkt het ingewikkeld om duurzame positieve gezondheidseffecten te bereiken. De helft van de Nederlandse bevolking is te zwaar, een kwart rookt en ook de alcoholconsumptie is zorgwekkend. Daarnaast hebben veel mensen geen goede eetgewoonten. De cijfers ten aanzien van deze aspecten liggen in de regio Meppel hoger dan het landelijke gemiddelde. Preventief werken vraagt om andere competenties van professionals, zienswijze, samenwerking en nieuwe vormen van financiering.

Vanuit de ambitie om een bijdrage te leveren aan een gezonde en vitale regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel , is de Regiocampus sinds april 2021 gestart met de proeftuin preventie.
In deze proeftuin werken scholen, universiteit, overheden (lokaal en provinciaal), zorgorganisaties en andere geïnteresseerden gezamenlijk aan dit thema aan de hand van twee activiteiten.
1. Vitale gemeenschappen
2. Kennisbank
Deze activiteiten hebben als doel om bij te dragen aan een vitale en gezonde regio. Waarbij in de praktijk kennis, best practices en innovaties worden opgedaan over preventief werken.

 

REGIOCAMPUS ON TOUR

10 jaar geleden is de Regiocampus gestart en vanaf dat moment zijn er al mooie projecten, proeftuinen en initiatieven ontstaan. In 10 video’s, waarvan we er maandelijks 1 delen, gaan we ‘on tour’ langs de diverse initiatieven vanuit de Regiocampus. In een video van 1 tot 1,5 minuut zal een vaste interviewer aan enkele betrokkenen vragen stellen over het betreffende project.

https://youtu.be/oMyJxZo-2yg

Deel dit bericht