Beschrijving project

Tijdelijk wonen is een nieuwe woonvorm in de maatschappij, een aanvulling op het huidige woningaanbod. Het bevordert doorstroming en maakt een dynamischere woningmarkt.
Sneller huisvesten van urgente doelgroepen is een van de 4 prioriteiten in het volkshuisvestelijk beleid van de Rijksoverheid.

Het doel van deze proeftuin is om woonruimte te creëren voor deze groep. Iedereen die op korte termijn op zoek is naar woonruimte behoort tot de doelgroep, bijvoorbeeld: spoedzoekers, forenzen, studenten, starters, alleenstaande statushouders, uitstroom instellingen, etc.

De doelgroep zit vaak in een tijdelijke of overgangssituatie, komen uit een echtscheiding of instelling of weten de weg niet te vinden. Naast het bieden van woonruimte heeft de proeftuin als doel om hulp te bieden met diverse zaken. Bijvoorbeeld bij het maken van keuzes op het gebied van opleiding en werk, ondersteuning bij het maken van een cv of sollicitatiebrief, het wegwerken van schulden, toeslagen aanvragen, belastingaangifte, brengen ze in contact met de juiste instanties. Ook gewoon het bieden van een luisterend oor of vragen hoe het met iemand gaat is een wezenlijk deel van de proeftuin.

Er vindt selectie aan de poort plaats om de balans in verschillende doelgroepen te houden en verblijf is altijd tijdelijk en onder voorwaarden.

Daarnaast worden er banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voornamelijk op het gebied van onderhoud, beheer en administratie. De proeftuin wordt een kweekvijver waarin we mensen weer aan het werk helpen. In samenwerking met bedrijven worden zij opgeleid en kunnen ze doorstromen naar een baan in het bedrijfsleven.

Deel dit bericht