Beschrijving project

Binnen de gemeente Westerveld hebben studenten vanuit de Leercommunity  een dialoog gevoerd met verschillende organisaties die een maatschappelijke taak vervullen binnen de gemeente Westerveld.  Dit met als doel te komen tot een gezamenlijk gedragen beleidsnotitie over Positieve Gezondheid. Met de betrokken partijen wordt er nu vervolg op gegeven door het organiseren van een innovatiebijeenkomst en verdere praktische handvatten hoe ‘Positieve gezondheid’ vorm krijgt binnen de gemeente Westerveld.

Deel dit bericht