Beschrijving project

Meppellab

Vanuit de ervaringen en opgeleverde handleiding uit de proeftuin ‘Wijklab’ is het Meppellab ontwikkeld. In het Meppellab kunnen bedrijven, instellingen, de gemeente Meppel en inwoners specifieke Meppeler (complexe) vraagstukken inbrengen. De vraagstukken zijn gericht op actief burgerschap voor meerjarig actiegericht onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de verbonden onderwijsinstellingen van de Regiocampus. Leren door samenwerken, innoveren en experimenteren tussen studenten, professionals en inwoners staat hierbij centraal. Vanuit een brainstorm met alle deelnemende partners zijn mogelijke onderwerpen naar voren gekomen. In 2020 wordt gekeken hoe dit het beste vormgegeven kan worden.

Handreiking samenredzaamheid Wijklab Gemeente Meppel

Deel dit bericht