Beschrijving project

Mantelzorg

In Meppel is de mantelzorgondersteuning georganiseerd in een mantelzorgplatform. Welzijn MensenWerk is initiator en coördinator van dit platform waarbij verschillende (zorg)partijen zijn aangesloten. Bij het mantelzorgplatform zijn 1200 mensen ingeschreven. Van deze 1200 mensen is het niet duidelijk hoe intensief hun mantelzorgtaken zijn, hoe de verhouding tussen draagkracht en draaglast is en/of welke ondersteuningsbehoefte er is. Studenten zijn gestart met een onderzoek naar de intensiteit van de mantelzorgtaken, de werkelijke belasting, de ervaren belasting en de ondersteuningsbehoefte van deze ingeschreven mantelzorgers.

Adviesrapport langdurige en intensieve mantelzorgers van het Mantelzorgplatform Meppel

Eindpresentatie onderzoek

Deel dit bericht