Beschrijving project

Mantelzorg

In Meppel is de mantelzorgondersteuning georganiseerd in een mantelzorgplatform. Welzijn MensenWerk is initiator en coördinator van dit platform waarbij verschillende (zorg)partijen zijn aangesloten. Bij het mantelzorgplatform zijn 1200 mensen ingeschreven. Studenten hebben onderzoek gedaan naar hoe intensief mantelzorgtaken zijn van ingeschreven mantelzorgers, hoe de verhouding tussen draagkracht en draaglast is en welke ondersteuningsbehoefte er is. Na dit onderzoek heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden gericht op mantelzorgers van mensen met dementie.

Adviesrapport langdurige en intensieve mantelzorgers van het Mantelzorgplatform Meppel

Eindpresentatie onderzoek

Deel dit bericht