Beschrijving project

Nieuwe initiatieven in wijken van Meppel

In de wijk Koedijkslanden zijn twee nieuwe initiatieven gestart voor de inwoners in samenwerking met onder andere de scholen, Welzijn Mensenwerk, Zorggroep Noorderboog, gemeente Meppel en haar inwoners. Het gaat om het ‘Livinglab’, gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor een goed leven in de Koedijkslanden voor jong én oud.

Het Living Lab telt meerdere teams, waarin studenten van Windesheim en Stad & Esch samenwerken met inwoners. Mieke Veerman, docent van Windesheim ziet mooie gesprekken ontstaan tussen jong en oud. “Een van ‘onze’ ouderen merkte vorige week op dat het meedoen aan het LivingLab nu al een ‘verrijking van haar leven’ is. En zo werken we nu al aan het Goede Leven!” Naast de ondersteuning bij de activiteiten werken communicatie studenten aan de bekendheid van beide initiatieven.

Het Living Lab heeft drie doelen, het bieden van een:

  1. Krachtige en authentieke leeromgeving aan studenten (diverse opleidingen HBO + MBO).
  2. Innovatieve ontwerpomgeving voor leeftijdsvriendelijke producten, diensten en/of concepten die Goed Leven ondersteunen op wijkniveau in Meppel.
  3. Onderzoeksomgeving waar continue onderzoek uitgevoerd wordt rondom de thema’s co-creatie, goed leven voor ouder wordende burgers en innovatieve onderwijsconcepten.

Bekijk de film voor meer informatie.

Deel dit bericht