Beschrijving project

Binnen het Living Lab wordt in teams gewerkt aan het ontwerpen van (innovatieve) producten, diensten en of concepten die het goede leven van ouder wordende burgers ondersteunen en/of versterken.  Deze teams bestaan uit studenten, ouderen en stakeholders die een heel collegejaar lang samenwerken op basis van design thinking.

Het Living Lab heeft drie doelen, het bieden van een:

  1. Krachtige en authentieke leeromgeving aan studenten (diverse opleidingen HBO + MBO).
  2. Innovatieve ontwerpomgeving voor leeftijdsvriendelijke producten, diensten en/of concepten die Goed Leven ondersteunen op wijkniveau in Meppel.
  3. Onderzoeksomgeving waar continue onderzoek uitgevoerd wordt rondom de thema’s co-creatie, goed leven voor ouder wordende burgers en innovatieve onderwijsconcepten.

Deel dit bericht