Beschrijving project

Nieuwe initiatieven in wijken van Meppel

In de wijk Koedijkslanden zijn twee nieuwe initiatieven gestart voor de inwoners in samenwerking met onder andere de scholen, Welzijn Mensenwerk, Zorggroep Noorderboog, gemeente Meppel en haar inwoners. Het gaat om het ‘Livinglab’, gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor een goed leven in de Koedijkslanden en het ‘wijkleerbedrijf Helpende Handen’, wat gericht is op het ondersteunen van bewoners in het dagelijks leven.

Het Living Lab telt negen teams, waarin 24 studenten van Windesheim samenwerken met 26 inwoners. Mieke Veerman, docent van Windesheim ziet mooie gesprekken ontstaan tussen jong en oud. “Een van ‘onze’ ouderen merkte vorige week op dat het meedoen aan het LivingLab nu al een ‘verrijking van haar leven’ is. En zo werken we nu al aan het Goede Leven!” Naast de ondersteuning bij de activiteiten werken communicatie studenten aan de bekendheid van beide initiatieven.

Het Living Lab heeft drie doelen, het bieden van een:

  1. Krachtige en authentieke leeromgeving aan studenten (diverse opleidingen HBO + MBO).
  2. Innovatieve ontwerpomgeving voor leeftijdsvriendelijke producten, diensten en/of concepten die Goed Leven ondersteunen op wijkniveau in Meppel.
  3. Onderzoeksomgeving waar continue onderzoek uitgevoerd wordt rondom de thema’s co-creatie, goed leven voor ouder wordende burgers en innovatieve onderwijsconcepten.

Zie ook deze film voor meer informatie: https://youtu.be/mLNUf-Ieo_s

Deel dit bericht