Doorlopende leerlijnen

Beschrijving project

Proeftuin Ketenaanpak ouderen

Studenten hbo-verpleegkunde werken aan zorg overstijgende vragen van ouderen en vertalen dit naar een innovatievraagstuk. Ze werken samen met aanbieders van preventie, zorg, wonen en welzijn (ketenaanpak). Uitgevoerde onderzoeken; behoeften van mantelzorgers in Steenwijkerland in kaart brengen, hoe kan ouderenzorg hip gemaakt worden, Vr-iendje (VR-bril) gebruik bij ouderen, hoe dementievriendelijk is Steenwijkerland en wat is de ideale woning om zo lang mogelijk thuis te wonen. Ook is er onderzoek verricht naar de inzet van de “beleef tv” of een “tovertafel’ voor de kleinschalige woonvormen van de Zorgzaak. Voor de Rabobank MSS is onderzoek verricht naar de vindbaarheid, bekendheid en gebruik van het digitale platform  ‘ikwoonleefzorg’, wat de inwoner mogelijke oplossingen biedt om langer zelfstandig thuis te wonen.

Opgeleverde stukken:

Hoe kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen

Hoe maken we ouderenzorg hip

Onderzoeksplan Mantelzorg Steenwijkerland

Onderzoeksplan Nulmeting Steenwijkerland

Wetenschappelijke poster Mantelzorg

Deel dit bericht

Bekijk ook:

Meppellab

Bekijk project
Sterk werkklimaat

Proeftuin Sterk werk-leerklimaat

Bekijk project