Beschrijving project

Voor de sector zorg en welzijn werken Drenthe College, Deltion College en Welzijn mensenwerk in de wijk Koedijkslanden (gemeente Meppel) samen om ondersteuning te bieden aan thuiswonenden op het gebied van zorg, welzijn en beveiliging in het project “Regiocampus Helpende Handen”.

In de markt lijkt een behoefte te ontstaan naar ondersteuning in de extramurale zorg in de breedste zin van het woord door vergrijzing, tekort aan (zorg)personeel, afbrokkelende netwerken en mantelzorg etc.

Helpende Handen is een onderwijsconcept op het gebied van “contextrijk leren”. Helpende Handen wordt vorm gegeven vanuit voorbeelden van bestaande initiatieven elders in het land. Dit concept past uitstekend in de gedachten en visie van de Regiocampus.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij kunnen u met veel ondersteunen, denk aan; hulp bij het huishouden, gezelschap, ondersteunen bij het organiseren van kinderfeestjes en bereiden van maaltijden, samen erop uit gaan, activiteiten ondernemen. Maar ook; taalmaatje, hulp bij boodschappen en ondersteunen bij activiteitenprogramma’s op scholen, kinderopvang of andere organisaties en verenigingen.
Heeft u iets anders? Vraag het ons!

Contactgegevens
Welzijn MensenWerk
085-2731444

Meppel voor Elkaar
info@meppelvoorelkaar.nl
www.meppelvoorelkaar.nl

Stand van zaken 2020/2021

REGIOCAMPUS ON TOUR

10 jaar geleden is de Regiocampus gestart en vanaf dat moment zijn er al mooie projecten, proeftuinen en initiatieven ontstaan. In 10 video’s, waarvan we er maandelijks 1 delen, gaan we ‘on tour’ langs de diverse initiatieven vanuit de Regiocampus. In een video van 1 tot 1,5 minuut zal een vaste interviewer aan enkele betrokkenen vragen stellen over het betreffende project.

Deel dit bericht