Beschrijving project

Professionals en studenten van bedrijven en instellingen  werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen uit alle sectoren. Voor de sector zorg en welzijn gaan Drenthe College, Deltion College en Welzijn mensenwerk in samenwerking met Windesheim en Viaa (via het Living lab) in de wijk Koedijkslanden in gemeente Meppel samen werken om ondersteuning te bieden aan thuiswonenden op het gebied van zorg, welzijn en beveiliging in het project “Regiocampus Helpende Handen”.

In de markt lijkt een behoefte te ontstaan naar ondersteuning in de extramurale zorg in de breedste zin van het woord door vergrijzing, tekort aan (zorg)personeel, afbrokkelende netwerken en mantelzorg etc.

Helpende Handen is een onderwijsconcept op het gebied van “contextrijk leren”. Helpende Handen wordt vorm gegeven naar voorbeeld van een bestaande initiatieven elders in het land. Dit bestaande concept past uitstekend in de gedachten en visie van de Regiocampus.

Doelstelling:

Studenten helpen kwetsbare bewoners uit de wijk bij dagelijkse handelingen. Hierdoor kunnen inwoners participeren in de samenleving, vergroot het hun zelfredzaamheid en zijn ze minder eenzaam. Zo wordt bijgedragen aan de leefbaarheid in de wijk en ontzorgen ze mantelzorgers en reguliere zorg. Voor studenten biedt dit een contextrijke leeromgeving die uitdaagt, afwisseling biedt en ze voorbereid op de arbeidsmarkt.

Deel dit bericht