Beschrijving project

Professionals en studenten van bedrijven en instellingen  werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen uit alle sectoren. Voor de sector zorg en welzijn gaan Drenthe College, Deltion College en Welzijn mensenwerk in samenwerking met Windesheim en Viaa (via het Living lab) in de wijk Koedijkslanden in gemeente Meppel samen werken om ondersteuning te bieden aan thuiswonenden op het gebied van zorg, welzijn en beveiliging in het project “Regiocampus Helpende Handen”.

In de markt lijkt een behoefte te ontstaan naar ondersteuning in de extramurale zorg in de breedste zin van het woord door vergrijzing, tekort aan (zorg)personeel, afbrokkelende netwerken en mantelzorg etc.

Helpende Handen is een onderwijsconcept op het gebied van “contextrijk leren”. Helpende Handen wordt vorm gegeven naar voorbeeld van een bestaande initiatieven elders in het land. Dit bestaande concept past uitstekend in de gedachten en visie van de Regiocampus.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij kunnen u met veel ondersteunen, denk aan; hulp bij het huishouden, gezelschap,
ondersteunen bij het organiseren van kinderfeestjes en bereiden van maaltijden, samen erop uit
gaan, activiteiten ondernemen. Maar ook; taalmaatje, hulp bij boodschappen en ondersteunen bij
activiteitenprogramma’s op scholen, kinderopvang of andere organisaties en verenigingen.
Heeft u iets anders? Vraag het ons!

Contactgegevens
Welzijn MensenWerk
085-2731444

Meppel voor Elkaar
info@meppelvoorelkaar.nl
www.meppelvoorelkaar.nl

Stand van zaken 2020/2021

Deel dit bericht