Beschrijving project

Regiocampus Gilde

Over het Regiocampus Gilde
Bij Gildeleren volgen mbo-studenten een niet-reguliere stage; het Regiocampus Gilde gaat terug naar het vanouds succesvolle ‘meester-gezel-model’. Dit betekent dat het onderwijs volledig plaatsvindt in de praktijkinstellingen. Leerlingen volgen hun onderwijs niet op school, maar krijgen les van docenten binnen de muren van de zorginstelling. De docenten zijn dagelijks op de locaties aanwezig en dragen samen met de werkbegeleiders van de afdelingen zorg voor de begeleiding en beoordeling van de studenten. Vijf dagen per week leren en werken de studenten in de praktijk. Het Regiocampus Gilde is op maat gemaakt voor Zorggroep Noorderboog. In februari 2015 is het Regiocampus Gilde officieel van start gegaan. In 2016 is het Gilde na een pilotperiode een duurzame opleiding geworden.

Sinds april 2019 is het ‘leerhome’ voor de studenten van het Regiocampus Gilde gevestigd  in locatie de Schiphorst van Zorggroep Noorderboog.

 

Onderwijsteam Gildeleren aan het woord

Binnen de Regiocampus werken diverse onderwijsteams aan het ontwikkelen van onderwijs en zijn ze continue op zoek naar innovatie. Vandaag vertelt het team Gildeleren wat zij afgelopen jaar bereikt hebben en wat de toekomst gaat brengen!

Het Gildeleren heeft zich tot nu toe gericht op het uitstroom profiel Helpende Zorg en Welzijn. Het kwalificatiedossier is gewijzigd in Dienstverlening met uitstroomprofiel Helpende Zorg en Welzijn, Facilitair en Sport & Recreatie. Voor een betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt bestaat vanaf januari 2020 binnen het Gildeleren de mogelijkheid tot dubbelkwalificatie met het uitstroomprofiel Facilitaire dienstverlening. Dit betekent dat de student een diploma kan behalen met twee uitstroomprofielen namelijk Helpende Zorg en Welzijn en medewerker Facilitaire dienstverlening.

Een nieuw keuzedeel
Bij het kwalificatiedossier Dienstverlening horen keuzedelen. Het Gilde leren heeft het keuzedeel Helpende plus geïmplementeerd. Hierdoor zijn Gilde leerlingen breder inzetbaar op de afdeling.

Toffe gastlessen
Middels gastlessen van een muziektherapeut, psychologen, diëtisten, een dementieverpleegkundige en het meedraaien bij de dagactiviteiten van Zorgroep Noorderboog wordt de kennis van medewerkers ingezet om de studenten naar een hoger plan te tillen. Hiermee worden ze vanaf de start van hun loopbaan mee genomen in de dagelijkse praktijk van Zorggroep Noorderboog. Dit leidt tot een win-win situatie. Daarnaast is de inhoud van het lesprogramma verder ontwikkelt en beter afgestemd op de doelgroep van Zorggroep Noorderboog met accenten op dementie.

Samenwerking
Het Regiocampus Gilde is een samenwerking van Deltion College, Drenthe College en Zorggroep Noorderboog.

Regiocampus Melanie

Door het maken van fouten ben ik een beter persoon geworden.

 

Melanie – Student Gilde leren


REGIOCAMPUS ON TOUR

10 jaar geleden is de Regiocampus gestart en vanaf dat moment zijn er al mooie projecten, proeftuinen en initiatieven ontstaan. In 10 video’s, waarvan we er maandelijks 1 delen, gaan we ‘on tour’ langs de diverse initiatieven vanuit de Regiocampus. In een video van 1 tot 1,5 minuut zal een vaste interviewer aan enkele betrokkenen vragen stellen over het betreffende project.

Deel dit bericht

Bekijk ook:

Academisch lab

Bekijk project