Beschrijving project

Dementievriendelijk Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland wil een gemeente zijn voor iedereen. In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen goed omgaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Mensen met dementie worden in een dementievriendelijke samenleving volledig geaccepteerd. Het gaat daarbij om een open houding tegenover mensen met dementie en hun naasten en het bevorderen van integratie van mensen met dementie vanuit de gehele samenleving. Waarin ze iets mogen vergeten. Waarin ze thuis gebracht worden als ze verdwalen. Waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen. Waarin ze zo lang mogelijk meedoen. Dit vraagt iets van ons allemaal.​ In gemeente Steenwijkerland werken partners samen aan:​

1.     Het creëren van meer bewustwording en acceptatie bij inwoners van de gemeente ten aanzien van dementie door middel van kennisverbreding en -verhoging.

2.     Het bieden van passende ondersteuning aan inwoners met dementie en hun directe netwerk waaronder mantelzorgers.

De partners van de Regiocampus bereiden een project voor om samen met scholen en instellingen te werken aan de plannen van de dementievriendelijke gemeente.

 

Deel dit bericht