Beschrijving project

In 2019 is er vanuit de Regiocampus gestart met een lokale werkgroep dementievriendelijk Meppel. Professionals en vrijwilligers hadden de behoefte om elkaar te ontmoeten en om kennis & ervaringen met elkaar uit te wisselen. Die ontmoeting was het begin van iets moois. Samen is er nagedacht over hoe mensen met dementie en hun mantelzorger zo lang mogelijk op een veilige, waardige en actieve manier kunnen blijven meedoen aan de samenleving.

Aan de hand van zes pijlers wordt er samen gewerkt aan het gemeenschappelijke doel: het vergroten van het welzijn van mensen met dementie en hun omgeving. hierbij gaat het om een goede afstemming tussen zorgpartners en laagdrempelige dagbesteding, intensieve samenwerking tussen casemanagers dementie en de consuleten van de gemeente voor snelle afhandeling van ondersteuning vanuit de WMO. Van goede informatievoorziening en positieve beeldvorming tot aandacht voor jonge mensen met dementie.

Meer informatie op de website van gemeente Meppel

Deel dit bericht