Beschrijving project

Ondanks de hectische tijd en alleen maar online kunnen werken hebben studenten van de leercommunity weer mooie resultaten neergezet. Binnen de leercommunity werken studenten volgens de scrummethode waarbij je korte sprints maakt en flexibel kan inspelen op wat er speelt en nodig is.

In samenwerking met studenten van het mbo is er een inventarisatie, bij de Noorderboog op de locatie De Schiphorst, gehouden welke e-health toepassingen er aanwezig zijn en welke worden ingezet in de praktijk.
Daarnaast is een functioneel ontwerp gemaakt om de data die vrijkomt te kunnen gebruiken om leefstijlmonitoring patronen te herkennen en hierdoor mogelijke problemen beter te signaleren.

Binnen de gemeente Westerveld hebben studenten vanuit de leercommunity een dialoog gevoerd met verschillende organisaties die een maatschappelijke taak vervullen binnen de gemeente Westerveld.  Met als doel te komen tot een gezamenlijk gedragen beleidsnotitie over Positieve Gezondheid. Met de betrokken partijen wordt er nu vervolg op gegeven door het organiseren van een innovatiebijeenkomst en verdere praktische handvatten hoe ‘Positieve gezondheid’ vorm krijgt binnen de gemeente Westerveld.

In deze film vertellen studenten zelf hoe ze het werken in de leecommunity ervaren hebben.

Deel dit bericht