Beschrijving project

In het Academisch lab van de Regiocampus is, onder leiding van Wageningen Research, “de club van gezonde eters” ontwikkeld. Dit in samenwerking met het onderwijs, de gemeenten Meppel, Westerveld en Steenwijkerland en de thuiszorgorganisaties PGVZ en de ZorgZaak. Het stimuleren van een gezond voedingspatroon bij ouderen staat centraal.

 

Gezond eten en drinken op latere leeftijd draagt bij aan een betere gezondheid en kwaliteit van leven. In de praktijk blijkt echter dat het voedingspatroon van veel ouderen niet voldoet aan de huidige voedingsrichtlijnen. Met name bij ouderen die afhankelijk zijn van zorg is gezond eten vaak een uitdaging. In het project “club van de gezonde eters” wordt het geven van tips en adviezen over gezond eten en drinken toegevoegd aan het takenpakket van huishoudelijk medewerkers die WMO gefinancierde zorg leveren aan ouderen. Deze huishoudelijk medewerkers komen vaak bij ouderen over de vloer en kennen de persoonlijke situatie van de ouderen goed. De huishoudelijk medewerkers kunnen informatie geven over gezonde voeding maar ook eenvoudige tips en adviezen. Bovendien kunnen zij een verbindende rol hebben naar andere lopende initiatieven in de buurt. Met dit project willen we op korte termijn bereiken dat ouderen zich meer bewust worden van het belang van gezond eten en drinken en overgaan tot gezondere voedingskeuzes. Gezonder eetgedrag kan op langere termijn resulteren in positieve effecten op de algehele gezondheid van ouderen.

Stap 1 (september 2019-maart 2020):
Focusgroepen met medewerkers van de gemeenten, zorgorganisaties en ouderen zelf. Tijdens deze focusgroepen hebben we de visies van de verschillende doelgroepen achterhaald en besproken waar de barrières en kansen liggen voor succesvolle uitvoering van dit project.

Stap 2 (maart 2020-september 2020):
Ontwikkeling van een training voor huishoudelijk medewerkers van de betrokken zorgorganisaties. Tijdens de training krijgen de huishoudelijk medewerkers informatie over het belang van gezond eten en drinken en de samenstelling van een gezond voedingspatroon. Ze leren hoe ze het gesprek aan kunnen gaan over gezonde eetgewoontes. Daarnaast krijgen ze informatiematerialen aangeboden met simpele en duidelijke informatie over gezond eten en drinken en een overzicht van alle activiteiten op het gebied van gezond en lekker eten in de buurt.

Stap 3 (september 2020-december 2020):
Uitvoer van pilot onderzoek. Tijdens dit pilot onderzoek willen we nagaan of de training voldoende handvatten biedt voor de huishoudelijk medewerkers om aan de slag te gaan en of de ouderen iets kunnen met de informatie, tips en adviezen die ze krijgen. Op basis van de resultaten van het pilot onderzoek kunnen we de training verder optimaliseren.

Stap 4 (januari 2021-september 2021):
Implementatieonderzoek. Tijdens deze stap gaan we daadwerkelijk bouwen aan een club van gezonde eters en gaan we over tot implementatie. Voor, tijdens en na implementatie zullen we metingen doen bij de huishoudelijk medewerkers en de ouderen om het verloop en de effecten op voedingsgedrag te kunnen monitoren.

Dit onderzoek is onderdeel van de PPS Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca. Het project ontving financiële steun via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De PPS is een samenwerking tussen diverse kennisinstellingen als de Wageningen Universiteit en Research Centrum, het Louis Bolk Instituut en Stenden Hotel Management School, en deelnemende partijen, zoals de Regiocampus.

Stand van zaken 2020/2021

Het eindrapport

Deel dit bericht