In de afgelopen periode heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor een voedingsonderzoek in de gemeenten Meppel, Steenwijkerland en Westerveld. In het Academisch lab van de Regiocampus is, onder leiding van Wageningen Research, “de club van gezonde eters” ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs, de gemeenten en de thuiszorgorganisaties PGVZ en de ZorgZaak. Het stimuleren van een gezond voedingspatroon bij ouderen staat centraal.

In de praktijk blijkt dat het voedingspatroon van veel ouderen niet voldoet aan de huidige voedingsrichtlijnen. Met name bij ouderen die afhankelijk zijn van zorg is gezond eten vaak een uitdaging. “Gezond eten en drinken op latere leeftijd is belangrijk en draagt bij aan een betere gezondheid en kwaliteit van leven”, vertelt Ruud Slot van thuiszorgorganisatie de ZorgZaak.  Wethouder Jelle de Haas van gemeente Westerveld sluit zich hierbij aan “We willen met dit onderzoek een groter bewustzijn van belang van gezonde voeding onder ouderen creëren, zodat ouderen langer vitaal blijven en thuis kunnen blijven wonen’’.

De thuiszorgmedewerker speelt een belangrijke rol
Centraal in het voedingsonderzoek staan de thuiszorgmedewerkers en de ouderen, die meedoen aan het onderzoek van de ‘club van de gezonde eters’. De thuiszorgmedewerkers komen regelmatig bij ouderen over de vloer, hebben goed contact met de ouderen en zijn op de hoogte van de persoonlijke situatie. “In dit onderzoek wordt verkend of zij naast de gebruikelijke taken ook ingezet kunnen worden bij aandacht voor gezond eten en drinken. Zij spelen dus een belangrijke rol.” zegt Daan Wensing van thuiszorgorganisatie PGVZ.

Samenwerking studenten en professionals
In het Academisch lab van de Regiocampus werken HBO studenten uit de regio samen met universiteiten om onderzoek uit te voeren. In dit onderzoek hebben studenten verpleegkunde en communicatie van Hogeschool Windesheim voorbereidingen voor de pilot uitgevoerd.  Zo hebben in iedere gemeente groepsdiscussies plaatsgevonden met medewerkers van de gemeenten, thuiszorgmedewerkers en de ouderen zelf. Op basis hiervan is in samenwerking met Wageningen Research een training ontwikkeld voor de thuiszorgmedewerker, zodat zij de ouderen kunnen begeleiden als het gaat om (gezonde) voeding. Bewustwording van het belang van gezond eten en drinken voor de eigen gezondheid en inzicht in het eigen gedrag zijn eerste stappen om mensen te motiveren om gezonder te eten. Naast de begeleiding wordt er ook een verbinding gemaakt met lokale activiteiten op het gebied van gezond eten en drinken. Het gaat dan om activiteiten als  voorlichting, kookclubs, sociale eetgelegenheden etc. De communicatie studenten hebben de huisstijl ontwikkeld voor “de club van de gezonde eters” en een aantal communicatiemiddelen.

De eerste pilot
Onder voorbehoud van de ontwikkeling van het coronavirus en de daarbij horende maatregelen wordt in september gestart met de eerste pilot. Gedurende acht weken wordt er door de thuiszorgmedewerker bij de oudere extra tijd geïnvesteerd, waarbij aandacht wordt besteed aan gezond eten en drinken om zo tot een gezonder eetpatroon te komen. Ook in het najaar zijn HBO studenten verbonden aan dit onderzoek. Door hen te verbinden aan universitair onderzoek doen zij een mooie ervaring op en leren zij hoe universitair onderzoek in de praktijk wordt uitgevoerd.

Onderdeel van landelijk onderzoek
Dit onderzoek is onderdeel van de PPS Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca. Het project ontving financiële steun via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De PPS is een samenwerking tussen diverse kennisinstellingen als de Wageningen Universiteit en Research Centrum, het Louis Bolk Instituut en Stenden Hotel Management School, en deelnemende partijen, zoals de Regiocampus.

Deel dit bericht