Organisaties op verkenning tijdens het ‘Boer in de regio zoekt Zorg’ congres

In de ochtend van 17 mei kwamen bij het Koloniecentrum Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord 170 mensen vanuit de Food&Agri en Zorg sector bij elkaar. Het ‘Boer in de regio zoekt Zorg’ congres stond in het teken van innovatie, het ontdekken van nieuwe verdienmodellen, nieuwe ontmoetingen en crossovers stimuleren tussen de Food&Agri- en Zorgsector in de regio Zwolle.

 
De locatie van het Koloniecentrum is niet zonder reden uitgekozen, want dit wordt in de toekomst de innovatiehub voor Food&Agri in de regio Zwolle. Op het gebied van zorg ligt er een grote uitdaging in goede en betaalbare zorg in de regio. Het verbinden van Food&Agri met Zorg biedt unieke kansen voor innovatie en nieuwe verdienmodellen voor ondernemers in beide sectoren. Initiatiefnemers van dit congres zijn Regiocampus, Rabobank, Health Innovation Park, Agri & Food Innovatie cluster Regio Zwolle en AOC Terra Meppel.

 
Gezonde voeding bespaart miljarden euro’s
Michel van Schaik, sectordirecteur Zorg van de Rabobank, daagde de organisaties uit de food, agri en zorg sectoren uit om elkaar als businesspartners te gaan zien. “Gezonde voeding preventief inzetten, bespaart veel kosten. We blijven langer gezond en herstellen sneller van ziektes.” Wilma Koch, directeur Health Innovation Park, voegt daaraan toe dat we deze uitdaging in de regio aan moeten gaan en dat dit uiteindelijk invloed zal hebben op de regionale ziektekosten.

 
Positieve effect van eiwitten op gezondheid
Liesbeth Luijendijk, onderzoekster Wageningen Universiteit, wil samen met zorginstellingen, regionale onderwijsinstellingen en huisartsen in deze regio een onderzoek doen gericht op vitaliteit en positieve gezondheid. Dat is een mooie kans voor de regio, want dat geeft ons nieuwe kennis en inzicht.

 
Verkorten en verwaarden van de voedselketen
Willem Foorthuis, lector Duurzaam coöperatief Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen, vertelde samen met Meindert Jan Oostland, directeur AOC Terra Meppel, over het verkorten en verwaarden van de voedselketen in de regio. “Er liggen mooie kansen in deze regio. Laten we met elkaar onderzoeken hoe dit regionaal geproduceerde voedsel efficiënt op het bord van de patiënt terecht kan komen.”

Deel dit bericht