06 sep 2016

Windesheimstudentes Sigrid Heijboer en Ilja Wagenaar voerden in het afgelopen halfjaar het innovatieproject ‘versterken van de eigen regie van de cliënt’ uit bij Dunninghe, een locatie van De Stouwe. Een andere student heeft hetzelfde onderzoek uitgevoerd bij VVT Noorderboog. De projecten komen voort uit de werkgroep Sterk werk-leerklimaat van Zorgcampus Noorderboog.

 

Samenwerken

De cliënt als regisseur van zijn eigen gezondheid; een situatie die we in de zorg steeds meer willen en moeten creëren. Dit mogelijk maken vraagt om een bepaalde houding van zorgmedewerkers. De werkgroep Sterk werk-leerklimaat zet zich in om een goede werkomgeving te creëren waarin bewustzijn en reflectie op dit thema de standaard wordt. Sterk werk-leerklimaat is een werkgroep van Zorgcampus Noorderboog, een leer-, werk- en ontwikkelplaats waar onderwijs, zorg, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar samenwerken. Binnen Sterk werk-leerklimaat wordt samengewerkt tussen zorgorganisaties en onderwijspartners.

 

Visie op eigen regie

Sigrid en Ilja deden onderzoek naar de huidige houding van de zorgmedewerkers, op het gebied van de eigen regie van de cliënt. Daarnaast wilde Dunninghe graag dat er een gemeenschappelijke visie op dit onderwerp zou komen. In het project stond de samenwerking met de zorgmedewerkers centraal. Sigrid en Ilja: “Een voorwaarde om verandering mogelijk te maken, is dat medewerkers oprecht betrokken worden en stem krijgen in een dergelijk project. Door de zorgmedewerkers voortdurend te betrekken ontstond er draagvlak voor het project. Ze deden graag mee in de onderzoeksactiviteiten en er was echt een gevoel van saamhorigheid.”

 

Complimenten

De studenten ontvingen veel lof voor hun werkwijze tijdens het onderzoek: projectmatig en met een kritische, proactieve en enthousiaste houding. Sigrid en Ilja hebben in korte tijd veel gedaan en bereikt. De uitkomsten van de projecten hebben geleid tot een vervolg met zes nieuwe studenten die met het thema aan de slag gaan. Ook wordt gekeken of de projecten uitgebreid kunnen worden naar andere afdelingen.

 

Foto: Sigrid en Ilja kregen een medaille als dank voor hun goede werk.

 

Deel dit bericht