MEPPEL – In het Ondernemerspunt is afgelopen jaar een leercommunity ontwikkeld. In de leercommunity werken studenten van verschillende opleidingen samen aan een vraagstuk. In gemeente Meppel heeft er onderzoek plaatsgevonden over de “geweldige wijk” en in gemeente Westerveld over “positieve gezondheid”.

 

Onderzoek in een leercommunity

In het Ondernemerspunt wordt gewerkt met verschillende leercommunities. In iedere leercommunity werken studenten vanuit verschillende opleidingen aan een project! Er worden projectteams gevormd, die professioneel en onder leiding van een docent gaat werken via de werkvorm “Projectmatig werken met scrum”. Er wordt gewerkt op de Ondernemerspunt locatie van de Regiocampus in Meppel, maar de opdrachten kunnen in heel de regio plaatsvinden. Voor de onderzoeken over de geweldige wijk en positieve gezondheid hebben verpleegkunde studenten van Hogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim samengewerkt met een student van HBO recht en met communicatie studenten.

 

Van gedachtengoed “positieve gezondheid” naar de praktijk

Wat is positieve gezondheid, hoe werkt het en wordt het toegepast in organisaties in de gemeente Westerveld? Gemeente Westerveld heeft een studentenopdracht ingediend bij het Ondernemerspunt. Iedere ondernemer of instelling kan hier gebruik van maken. Studenten hebben onderzoek gedaan om inzicht te verkrijgen in de behoeften van de gemeente én van maatschappelijke organisaties op het gebied van Positieve Gezondheid. Steeds meer organisaties zijn enthousiast, maar hoe maak je de vertaalslag van het gedachtegoed naar de praktijk.

 

Resultaten en aanbevelingen

Studenten hebben interviews afgenomen met de gemeente Westerveld, zorgaanbieders, huisartsen, welzijnswerk, maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties. Vanuit onderzoek, hebben de studenten een aantal aanbevelingen gedaan, zoals het vormgeven van Positieve Gezondheid binnen het gemeentelijk beleid middels een beleidsnota, het organiseren van scholingen en gezamenlijke bijeenkomsten over Positieve Gezondheid. Ook is er aanbevolen om het verstrekken van subsidies om Positieve Gezondheid in organisaties te ondersteunen en te implementeren en een gemeentelijke coördinator aan te wijzen, die zich specifiek bezighoudt met Positieve Gezondheid.

Wethouder De Haas: “Ik ben heel blij met dit onderzoek. Positieve gezondheid levert een belangrijke bijdrage aan ons armoede beleid, het algemeen welbevinden en het versterkt het gevoel er sociaal maatschappelijk weer toe te doen. Met de resultaten van het onderzoek kunnen we toewerken naar een gedragen plan en beleid waarin positieve gezondheid een prominente plek heeft. Het zou heel mooi zijn, als we hierin ook samen met de Regiocampus kunnen optrekken en deze opdracht via de leercommunity een vervolg kunnen geven.

 

De geweldige wijk

Het programma de Geweldige wijk was in Meppel het onderwerp van onderzoek in Gemeente Meppel. GeluksBV , Welzijn Mensenwerk en ervaringsdeskundigen, namens de klankbordgroep Geweldige Wijk Meppel zijn betrokken. Het programma is gebaseerd op de theorie van schaarste en de effecten op het denken en het handelen (Mullainathan & Shafir, 2013). Het doel is om bij kansarme gezinnen eerst via armoedeverlichting dagelijkse stress te verminderen en de zelfredzaamheid te versterken. Daarna kan gewerkt worden aan het bevorderen van veerkracht en het verbeteren van fysieke en mentale fitheid. In co-creatie met ervaringsdeskundigen is de Geweldige Wijk app ontwikkeld, het instrument wat centraal staat in het proces.

 

Innovatief karakter, resultaten en aanbevelingen

Het innovatieve karakter van Geweldige Wijk zit niet alleen in de manier waarop mensen in armoede worden ondersteund, maar ook in nieuwe vormen van samenwerking.

Studenten hebben onderzoek en aanbevelingen gedaan om de samenwerking tussen de professionals beter inzichtelijk te krijgen en hoe het gedachtengoed beter uitgedragen kan worden, zodat de doelgroep beter bereikt gaat worden. Ook is er gekeken naar de verschillen tussen de prachtige initiatieven “Meppel voor Elkaar” en de “Geweldige wijk”.

“De geweldige wijk” is gericht op mensen, die in armoede leven en is laagdrempelig. Mede door het gebruik van de app. “Meppel voor Elkaar” is voor een bredere doelgroep geschikt en kan een hogere drempel geven voor mensen, die in armoede leven. Aanbevolen is het aanbieden van verschillende ervaringsverhalen van beide initiatieven op één platform, bijvoorbeeld op de website van de Geweldige wijk. Door ervaringen te delen, kan iemand verleid worden om de eerste stap te durven zetten. Hierdoor ligt minder focus op het promoten van de app, maar vooral het gedachtengoed. Ondersteun dit met promotie materiaal, zoals een folder met uitleg. Voor de samenwerking tussen professionals is het belangrijk om te weten van elkaars visie, waar een ieder voor staat, waarvoor en waarom je het doet, waar de meerwaarde van gebruik van elkaars platform in zit. In het geval van de app, waarom het handig is om het te gebruiken.

Deel dit bericht