Gildeleren

Vanaf 1 februari 2015 gaan vierentwintig leerlingen van de opleiding Helpende zorg & Welzijn van het Deltion College en Drenthe College Meppel stagelopen bij Zorgcombinatie Noorderboog en De Stouwe. Tijdens deze stage gaan zij actief leren in de praktijk. Dit betekent dat de theorie is afgestemd op de dagelijkse werkzaamheden.

GildelerenHet Zorgcampus Gilde is een samenwerking van Deltion College, Drenthe College Meppel, Zorgcombinatie Noorderboog, De Stouwe en Calibris en is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Drenthe. Hiermee brengen zij letterlijk het onderwijs in de praktijk.

Gildeleren

GildeLeren is een is onderwijsconcept opgezet volgens het GildeLeren principe van Calibris en gebaseerd op het vanouds succesvolle model: meester-gezel-leren. In dit concept krijgen leerlingen van het MBO niveau 1 en 2, de kans om hun startkwalificatie op de arbeidsmarkt te behalen. Het Zorgcampus Gilde is het elfde Gilde in Nederland, en de eerste in deze regio.

“Leerlingen volgen hun onderwijs niet op school, maar krijgen les van docenten binnen de muren van de zorginstelling. De docenten zijn dagelijks op de locaties aanwezig en dragen samen met de werkbegeleiders van de afdelingen zorg voor de begeleiding en beoordeling van de studenten. Vijf dagen per week leren en werken de studenten in de praktijk. Vakmanschap staat hoog in het vaandel”, aldus Gerda Boersema, strategisch adviseur van kenniscentrum Calibris.

Voor de Zorgcampus, waar Noorderboog en De Stouwe deel van uit maken, is de meerwaarde van de Gilde duidelijk. “Door de nauwere samenwerking met de ROC´s worden de leerlingen succesvol opgeleid tot vakbekwame helpenden. Het rendement van de stage is groot, waar zowel patiënten, bewoners als medewerkers profijt van zullen hebben”, aldus Lidy Hartemink, voorzitter Raad van Bestuur Zorgcombinatie Noorderboog. Ook de intensieve begeleiding van de Gildes heeft succes. Het levert een hoog slagingspercentage op, minder schooluitval, meer doorstroom naar hogere niveaus en betere kansen op de arbeidsmarkt.

OndertekeningZorgcampus Noorderboog

De Zorgcampus is een netwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt. Ondersteund door de nieuwste kennis en technieken worden er voldoende en gekwalificeerde medewerkers opgeleid, afgestemd op de continue veranderende zorgvraag. De Zorgcampus investeert in vernieuwing en biedt bedrijven de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te testen. Door het bundelen van competenties en kennis wil de Zorgcampus het innovatief vermogen van bedrijven verhogen, het onderwijs beter laten aansluiten op de zorg, studenten enthousiasmeren voor de zorg en antwoord bieden op de vraag naar goed personeel in de zorg. Dit moet leiden tot een stimulans van de regionale werkgelegenheid.

Deel dit bericht