Op 22 juni j.l. werd in het kader van de afronding van het studiejaar, onder grote belangstelling van gemeente, raadsleden, de wethouder en vele professionals, de eerste expositie gehouden waarin het Goed leven met en voor jongeren centraal stond. In september 2021 is Livinglab “Goed leven met en voor jongeren” gestart. Het afgelopen studiejaar is er met ruim 200 jongeren uit Meppel gesproken over de betekenis van Goed leven. Studenten van Hogeschool Windesheim gingen op verschillende manieren in gesprek met jongeren over wat zij belangrijk vinden in het leven, waar ze blij van worden en waar ze meer van zouden willen.

De keuze om vanuit het concept Goed leven de gesprekken te voeren is echt een schot in de roos. Het thema is universeel, menselijk en herkenbaar voor iedereen. Bij Goed leven gaat het niet over leeftijd of afkomst. Goed leven is van ons allemaal en creëert nabijheid, dialoog en verbinding in plaats van afstand, discussie en vervreemding. Naast het thema dat aanspreekt, blijkt ook het inzetten van studenten om met jongeren te spreken een succesfactor.

Hoe wordt er gewerkt
Tijdens de start van het LivingLab is er een zogenaamde interview-estafette gehouden. Daarin zijn ongeveer 25 jongeren bereikt en is een eerste top 7 geformuleerd van thema’s die voor jongeren belangrijk zijn. Vervolgens hebben studenten workshops ontwikkeld waarin op middelbare scholen en mbo’s met groepen jongeren verdiepend is gesproken over Goed leven. De scholen zijn dermate enthousiast dat deze workshops ook na de zomer doorgaan en wellicht binnen het mbo onderdeel van het vak burgerschap gaan worden.

Naast de workshops is er ook een team aan de slag gegaan met de mentale gezondheid van jongeren. Het drugsgebruik onder jongeren is vanuit verschillende perspectieven verkend. Weer een ander team is juist aan de slag gegaan met de vrijetijdsbesteding waarin er is gekeken naar ontmoetingsruimtes voor jongeren tot 18 jaar.

Expositie Goed leven
Op 22 juni j.l. werd in het kader van de afronding van het studiejaar, onder grote belangstelling van gemeente, raadsleden, de wethouder en vele professionals, de eerste expositie gehouden waarin het Goed leven met en voor jongeren centraal stond.

In de theaterzaal van MFC de Plataan werd na een spetterende opening van de studenten kort stil gestaan bij alle resultaten. Daarna was er ruimte om rond te lopen langs alle posters en in gesprek te gaan met elkaar over de resultaten en mogelijke samenwerkingen voor het komende studiejaar.Tijdens de expositie werd in ieder geval duidelijk dat uit deze eerste uitkomsten veel samenwerkingsmogelijkheden kunnen ontstaan, professionals graag willen aansluiten en er een eerste mooie beweging is gemaakt binnen Meppel. Voor komend studiejaar staan er alweer 20 studenten klaar om de volgende stappen te zetten.

Er mag best geconcludeerd worden dat het Livinglab is uitgegroeid tot een netwerk met een innovatieve werkwijze waarin op een laagdrempelige manier jongeren worden bereikt; ze hebben impact op lesprogramma’s in het onderwijs en innoveren samen met jongeren; passend bij wat jongeren zelf willen bereiken!

Het Living Lab
Het Livinglab is een initiatief van Hogeschool Windesheim in samenwerking met Regiocampus. Op vraag vanuit de Taskforce van gemeente Meppel is er ingezet op goed leven voor jongeren. Geïnteresseerde partijen, kunnen contact opnemen met de Regiocampus via info@regiocampus.nl. Zij zorgen voor verbinding met de juiste contactpersoon.

 

 

Deel dit bericht