Vanaf 1 juli neemt de gemeente Steenwijkerland deel aan Zorgcampus Noorderboog,
het netwerk dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. De gemeente Steenwijkerland sluit aan bij de Zorgcampus om gezamenlijk met de andere deelnemers werken en leren in de praktijk concreet vorm te geven en om ervoor te zorgen dat dat gemeentelijke taken, zoals het stimuleren van samenredzaamheid, vanuit een samenwerking wordt vorm gegeven.

Meerwaarde samenwerking

Wethouder Dieke Frantzen: ‘We sluiten als gemeente Steenwijkerland graag aan bij de Zorgcampus, want voor ons heeft dit een belangrijke meerwaarde. Die meerwaarde ligt voor ons in het feit dat we leerlingen laten werken en leren in de praktijk. Daarmee bereiden we de leerlingen optimaal voor op een baan in de zorg. Zo gaan we bijvoorbeeld samenwerken met woonzorgcentrum Nijenstede en verpleeghuis Zonnekamp om leerlingen in de praktijk te laten werken en leren. Nijenstede en Zonnekamp zijn locaties die diensten aanbieden aan buurtbewoners. Die hoeven geen indicatie voor zorg te hebben, maar kunnen wel behoefte hebben aan een vorm van ondersteuning. Een mooie win-winsituatie. We zorgen voor meer ondersteuning aan bewoners in de wijk en de leerlingen leren hun vak in de praktijk.’

Twee gemeenten

De afgelopen jaren werd de overheid binnen Zorgcampus Noorderboog vertegenwoordigd door de gemeente Meppel. De gemeente Meppel is samen met de andere partners verheugd over deelname van de gemeente Steenwijkerland. ‘Het is mooi dat in meer gemeenten het netwerk van Zorgcampus Noorderboog wordt ingezet. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor het verbeteren van de zorg.’, zegt wethouder Gert Stam van de gemeente Meppel. ‘De koppeling met de arbeidsmarkt en het onderwijs maakt het mogelijk om samen te werken aan onze gezamenlijke opgaven.’

Van zorg en welzijn naar alle sectoren

De afgelopen jaren heeft de Zorgcampus zich met name gericht op veranderingen in de sector zorg en welzijn. Vanaf dit jaar richt Zorgcampus Noorderboog zich op alle sectoren, dus niet alleen op de sector zorg en welzijn. In april is hiervoor het Ondernemerspunt gestart. Bij het Ondernemerspunt kunnen bedrijven en instellingen opdrachten, onderzoeken, stageplaatsen op alle niveau’s en sectoren inbrengen. Studenten van onderwijsinstellingen Hogeschool Viaa, Windesheim, Deltion College en RSG Stad& Esch voeren de opdrachten uit. Daarnaast heeft het Ondernemerspunt veel contact met de Waterreijk Academie in Steenwijk en andere scholen in de regio, wat de kans op een passende match voor de ondernemer of organisatie vergroot.

Zorgcampus Noorderboog bestaat uit de leden Isala Diaconessenhuis, De Stouwe/VVT Noorderboog, Deltion College, Hogeschool Viaa en Christelijke Hogeschool Windesheim. Daarnaast werkt de Zorgcampus samen met de gemeenten Meppel en Steenwijkerland, RSG Stad & Esch, Drenthe College en de ZorgZaak.

Deel dit bericht