Op donderdag 27 november organiseerde het Healthy Ageing Network Nothern Netherlands (HANNN) haar eerste businessborrel in Drenthe met het thema ‘opschalen voor gezondheid’. Deze netwerkbijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met Zorgcampus Noorderboog. Het doel van businessborrels van HANNN is het bij elkaar brengen van alle ingrediënten en partijen op het gebied van gezond ouder worden. Een doel dat goed aansluit bij de missie van Zorgcampus Noorderboog.

De bijeenkomst, die plaatsvond bij de Zorgcampus in Meppel, trok een rijke mix van organisaties op het gebied van zorg, onderwijs, gemeente en bedrijfsleven. Marieke Navarro, programmamanager bij de Zorgcampus: “Het waardevolle van een bijeenkomst als deze is, dat je van elkaar kunt leren en ook nieuwe verbindingen kunt leggen voor de toekomst. In de zorg zijn veel ontwikkelingen gaande, daarbij hoeft niet elke instelling het wiel zelf uit te vinden. Vaak kennen organisaties dezelfde uitdagingen. Dat we elkaar kunnen helpen om ook in de toekomst de patiënt/cliënt voorop te houden, is dus ontzettend belangrijk.”

Healthy ageing

Nederland kent een toenemende vergrijzing en dit brengt economische en maatschappelijke gevolgen met zich mee. Om oplossingen te ontwikkelen die gezond ouder worden bevorderen, zijn bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden via het HANNN. Het HANNN wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslan. Het concept van de businessborrel was eerder al succesvol in Groningen en in Friesland. Ook de eerste bijeenkomst in Drenthe wierp haar vruchten af. “Wanneer je ziet dat de juiste mensen met elkaar in gesprek raken, dan weet je dat het een goede meeting was”, aldus Daan Bultje, directeur HANNN.

Zorgcampus Noorderboog

Bij de businessborrel werd de verbinding gelegd met Zorgcampus Noorderboog. De Zorgcampus is een netwerk in Zuid-West Drenthe en Noord-West Overijssel dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten en kenniscentra verbindt om met de nieuwste kennis en technieken samen voldoende gekwalificeerde medewerkers op te leiden. Dit wordt afgestemd op de continu veranderende zorgvraag. De Zorgcampus richt zich op betaalbare zorg dichtbij, om ook in de toekomst mensen vitaal te houden.

Deel dit bericht