Het huidige Living lab “goed leven”, welke gericht is op ouderen, gaat zich door ontwikkelen naar een Living lab gericht op ouderen én jongeren. In het huidige Living Lab werken hbo studenten van Windesheim samen met inwoners uit de wijk Koedijkslanden aan innovatieve producten en diensten, die het goede leven in de wijk stimuleren. Het Living lab zet zich in voor de verbetering van de sociale samenhang in de wijk. Op wens van gemeente Meppel wordt het Living lab doorontwikkeld naar een 2.0 versie die vanaf september ook ingezet zal worden op de doelgroep jongeren.

Het nieuwe Living Lab 2.0
In de nieuw te starten proeftuin, die vanaf september doorgang zal vinden, wil de Regiocampus het huidige Living Lab ‘goed leven’ uitbreiden. Dit gebeurt door middel van teams die zich specifiek op de doelgroep jeugd richten, teams die zich op ouderen richten én teams met een intergenerationele samenstelling. In alle teams gaan jonge professionals in opleiding in dialoog en samenwerken met wijkbewoners uit Meppel. De kick-off met de betrokken partners vindt voor de zomer plaats.

Wethouder Henk ten Hulscher is blij de doorontwikkeling van het Living Lab. “We gaan ons nu ook richten op jongeren van 16 tot en met 23 jaar. Een belangrijke leeftijd waarop je keuzes maakt die heel bepalend kunnen zijn voor je verdere toekomst. We willen graag dat iedereen zijn opleiding afmaakt en dat de overgang van school naar werk op een goede manier verloopt. Ook hebben we aandacht voor het mentale welzijn van jongeren. De methode Living Lab ‘goed leven’ is heel geschikt om jongeren en professionals met elkaar in contact te brengen. Zo krijgen we nog beter in beeld hoe het met ze gaat en zoeken we samen met de jongeren naar manieren om de toekomstkansen te vergroten.”

Samenwerkende partners
In eerste instantie starten studenten van Hogeschool Windesheim, later zullen er ook andere bij de Regiocampus aangesloten scholen en dus studenten aansluiten. Het living lab 2.0 is een samenwerking tussen Hogeschool Windesheim, aangesloten professionals en vrijwilligers uit de wijk Koedijkslanden, de gemeente Meppel en stichting Welzijn MensenWerk. Het team bestaat uit docenten, een uitvoeringsregisseur jeugd, een leerplicht ambtenaar, een jongerenwerker en een schoolmaatschappelijk werker en natuurlijk de studenten en inwoners.

Terugblik Living lab tijdens het ‘Festival van het goede leven
Voorafgaand aan het door ontwikkelen van het Living lab, wordt natuurlijk eerst dit schooljaar afgesloten voor het huidige Living lab. Op 18 juni vindt het ‘Festival van het goede leven plaats’ aan de Werkhorst 36 in Meppel. Tijdens dit festival blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de plannen voor volgend jaar. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn! Bij goed weer wordt het festival buiten gehouden. In verband met de corona maatregelen vragen we u zich in te schrijven voor één van de tijdsblokken (13.30-15.00 of 15.30-17.00). Inschrijven kan via mieke.veerman@windesheim.nl.

JOeK Meppel
Een van de initiatieven die in co-creatie tussen oudere burgers en studenten Toegepaste Gerontologie is ontstaan in het huidige Livinglab is JOeK ( Jong, Oud en Koedijkslanden). JOeK organiseert evenementen en activiteiten die aansluiten op de behoefte van jongeren en ouderen. Maandag 7 juni a.s. vindt hier de kick-off van plaats. Een mooie eerste stap om alvast de samenwerking met jongeren en ouderen verder vorm te geven.

Deel dit bericht