Op donderdag 11 mei vond in Meppel de themabijeenkomst ‘Leren in de praktijk: ondernemen en cross-overs’ plaats. Organisatoren Regiocampus en Zorgpact wilden met de bijeenkomst (zorg)ondernemers, onderwijspartners, gemeenten, provincies en andere samenwerkingsverbanden in het land inspireren.

Eén van de speerpunten van de Regiocampus is de samenwerking op meerdere niveaus en disciplines. Zo kunnen ondernemers bij het Ondernemerspunt bijvoorbeeld ideeën en opdrachten uit diverse vakgebieden inbrengen en laten uitwerken door studenten. Met deze samenwerking tussen studenten en bedrijven wordt de binding van jong talent met de regio versterkt. De unieke brede samenwerking binnen de Regiocampus stond centraal in het programma. Naast plenaire presentaties door onder meer Sytze Faber, voorzitter Werkgeversplatform, konden bezoekers kiezen uit diverse interactieve inspiratiesessies. Samen werd nagedacht over de thema’s ‘Leren in de praktijk’, ‘Verbinding van zorg naar de regio’, ‘Cross-over Zorg-Agri-Food’ en ‘Het Ondernemerspunt’.

Inspirerende bijeenkomst
De heer Rommers, voorzitter van het bestuur van de Regiocampus, kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst: “We vinden het een eer dat we door Zorgpact gevraagd zijn om deze bijeenkomst samen met hen te organiseren. De samenwerking binnen de Regiocampus is waardevol en we zijn er trots op dat dit landelijk wordt opgemerkt. Mooi om daar bij deze bijeenkomst iets van door te kunnen geven.” Doekle Terpstra, door het ministerie aangesteld als aanjager van het landelijke Zorgpact, sloot de bijeenkomst af. Terpstra: “Het was inspirerend om vandaag een kijkje in de keuken van de Regiocampus te nemen. De Regiocampus is een goed voorbeeld van een succesvolle regionale samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers en instellingen uit alle sectoren. Het is mooi om te zien dat sectoren die ogenschijnlijk heel verschillend zijn, ontzettend veel voor elkaar kunnen betekenen. Als Zorgpact zijn we trots op zulke samenwerkingen!”

Zorgpact
De Regiocampus is een zogenoemde ‘Koploper’ van het Zorgpact. Het Zorgpact is een initiatief van het Kabinet en jaagt regionale samenwerking aan tussen onderwijs, overheid en zorg. Goede voorbeelden van samenwerkingen krijgen een podium in de Kopgroep. Koplopers wisselen kennis en ervaringen uit om van en met elkaar te leren. Op die manier hopen ze anderen te inspireren om ook tot goede samenwerking te komen.

Deel dit bericht