MEPPEL – CSG Dingstede, NHL Stenden hogeschool en Stichting. Promes zijn de nieuwe partners van de Regiocampus. Vandaag heeft de ondertekening plaatsgevonden. CSG Dingstede, NHL Stenden hogeschool, waaronder de internationale PABO in Meppel, en Stichting Promes zijn mooie aanvullingen op de huidige partners en met name de deelnemende onderwijsinstellingen van de Regiocampus. Op dit moment werken RSG Stad & Esch, Drenthe College, Deltion College, Terra, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Viaa samen in de Regiocampus. Samen met de deelnemende  zorginstellingen, bedrijven en gemeenten werken zij in innovatieve proeftuinen, projecten en het Academisch lab samen.

Waar houdt de Regiocampus zich mee bezig? In verschillende sectoren wordt er samen gewerkt, zoals in zorg en welzijn. In deze sector vindt onder andere het Living lab plaats, waar hbo en mbo studenten samen met jongeren werken aan ideeën om het goede leven van jongeren in Meppel te verbeteren. Maar ook het project Helpende Handen, waar mbo studenten allerlei dagelijkse werkzaamheden en activiteiten uitvoeren bij inwoners thuis en bij organisaties. Ook vinden er proeftuinen plaats in de Retail, hier wordt nauw samengewerkt met centrummanager Arnold Schuurman van de MHV en een nieuwe proeftuin Wonen. Via het Ondernemerspunt werken studenten aan opdrachten van ondernemers en in het Academisch lab vindt universitair onderzoek plaats.

Dingstede
RSG Stad & Esch en CSG Dingstede vormen samen de Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO). RSG Stad & Esch is al vanaf de start van de Regiocampus partner. Vanaf dit jaar sluit CSG Dingstede ook aan. Vanuit Dingstede is er al diverse keren meegedaan aan het Regiocampus event Business4students, waar jongeren hun ondernemende idee pitchen en hiermee een ervaren ondernemer als coach kunnen winnen. In het allereerste jaar hebben Camiel Hemminga en Luís Navarro meegedaan als studentondernemer. Tot op heden ondernemen zij nog steeds succesvol! Ook heeft CSG Dingstede al meerdere opdrachten uitgevoerd voor ondernemers en organisaties in de regio, zoals een onderzoek over parkeren voor gemeente Meppel, het ontwerpen van een efficiënt opbergsysteem voor A. van der Hulst B.V. en het ontwerpen van een theehuis in de kassen van Frederiksoord.

“Vanuit onze maatschappelijke opdracht is meedoen aan de Regiocampus cruciaal. Het verbindt het leren van onze leerlingen aan de praktijk van alledag en versterkt de samenwerking met het bedrijfsleven en tussen de onderwijssectoren.” Zegt Peter de Visser, bestuurder Stichting Vomeo.

NHL Stenden
Al meerdere keren werden er opdrachten en vraagstukken, vanuit het Regiocampus Ondernemerspunt, uitgevoerd in gemeente Meppel en Westerveld door studenten van NHL Stenden hogeschool. Zoals het Grachtenfestival, camping Diever en het 50-jarig bestaan van A. van der Hulst bv. Dit heeft geresulteerd in tevreden studenten en opdrachtgevers. Samen met Hogeschool Windesheim wordt er gekeken hoe we ondernemerschap nog meer kunnen stimuleren in onze regio. Dit doen we door in het najaar een kick off te organiseren middels een hacketon. Studenten van het mbo en hbo gaan zich twee dagen lang buigen over hoe volgens jongeren de Meppeler binnenstad er in de toekomst uit moet zien. Met de internationale Pabo in Meppel wordt er een proeftuin international teaching opgestart.

NHL Stenden Hogeschool kijkt uit naar de samenwerking met de Regiocampus. Deze samenwerking benadrukt ons geloof in regionale samenwerking en innovatie als drijvende krachten voor brede welvaart en groei. Door de Regiocampus kunnen we onze banden met deze regio versterken en onze studenten waardevolle praktijkervaringen bieden. Het is een kans om in multidisciplinaire teams gezamenlijk te werken aan complexe uitdagingen die impact hebben op economie, duurzaamheid en sociale cohesie. Samen bouwen we aan een duurzame en innovatieve toekomst voor de regio Meppel, Westerveld en de provincie Drenthe.” zegt Marc Otto, bestuurder NHL Stenden Hogeschool.

Stichting Promes
Stichting Promes verzorgt het openbaar onderwijs aan acht scholen in de gemeenten Meppel en Staphorst. Naast regulier basisonderwijs bieden zij ook eerste opvangonderwijs, speciaal basisonderwijs en onderwijs voor zeer moeilijk lerenden aan. Op de scholen werken zij gezamenlijk aan de nieuwe toekomst. Wij ontwikkelen kinderen in brede zin, zodat ze kennis en ervaring zullen krijgen om relaties aan te gaan en taken te kunnen uitvoeren die hen een volwaardig lid van de maatschappij zullen laten zijn. Sinds 2023 werkt Stichting Promes samen met Stad & Esch en Hogeschool Viaa in de Regiocampus samen aan de samenwerking van primair onderwijs en bedrijfsleven. “In ons onderwijs komen verhalen samen. Verhalen van ondernemers, studenten en leerlingen. Bij Stichting Promes staat het onderwijs en opvang niet op zichzelf, maar is het onlosmakelijk verbonden met alle onderdelen van de samenleving. Leren en ontwikkelen met elkaar.” Zegt Niels Strolenberg, bestuurder Stichting Promes.

Deel dit bericht