Welzijn MensenWerk zet onder andere sociaal werk in om dat doel te realiseren. Er wordt gekeken naar het dagelijkse leven van de bewoners, in de volle breedte. “Hoe eerder we erbij betrokken zijn, hoe beter,” vindt Walraad. “Zo kunnen we voorkomen dat problemen ontstaan of groter worden. Omdat mensen in hun leven tegen zoveel verschillende dingen aan kunnen lopen, is het logisch dat wij ook breed samenwerken. Dat kunnen we niet alleen en dat willen we ook niet.” Walraad somt op: “Daarom werken wij onder andere samen met vrijwilligers, woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten, politie, bibliotheken, scholen, huisartsen en nog veel meer.”

Samenwerking Regiocampus en Welzijn MensenWerk
De samenwerking tussen de Regiocampus en Welzijn MensenWerk bestaat al jaren. “We vinden die samenwerking mooi, omdat de Regiocampus een netwerk is. Zo kunnen wij makkelijk contact maken met andere organisaties,” aldus Walraad. In verschillende sectoren wordt er samengewerkt, zoals in zorg en welzijn. Zo wordt er samengewerkt binnen de projecten Regiocampus Helpende Handen waar mbo studenten allerlei dagelijkse werkzaamheden en activiteiten uitvoeren bij organisaties en inwoners & het Regiocampus Living Lab waar hbo en mbo studenten samen met jongeren werken aan ideeën om het goede leven van jongeren in Meppel te verbeteren. Ook wordt er samengewerkt binnen de proeftuin Preventie en de Odensehuizen in gemeenten Westerveld en Meppel.

“Dat er met studenten wordt gewerkt vind ik leuk. Dat geeft extra levendigheid en tegelijkertijd is het belangrijk dat mensen tijdens hun opleiding ons werkgebied leren kennen. In de tweede plaats vind ik onderzoek belangrijk. Soms nemen we dingen aan en dat is prima, maar soms is het beter om dingen te onderzoeken. Daardoor leren we om samen de juiste dingen op te pakken,“ aldus Walraad.

Samenwerking in de toekomst
“Samenwerken is en blijft belangrijk,” stelt Walraad. “Daarvoor is de Regiocampus voor ons ook belangrijk. Het werkveld maakt een transformatie ‘naar de voorkant’, dat gaat snel en ingrijpend. Dan is het goed dat we een verbinding hebben naar opleidingen en zo kunnen inspelen op de arbeidsmarkt. Zo kan het onderwijs er voor zorgen dat studenten klaar zijn voor het veranderende werkveld. Daarnaast moeten we samen veranderen. Ik hoop dat de  Regiocampus en zijn partners ook die focus kunnen behouden: hoe we samen in onze regio ‘vroeg er bij’ beter kunnen vormgeven.”

Deel dit bericht